O-STA

4. dan odprtih vrat na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo UL

Letos bo na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani potekal že četrti Dan odprtih vrat. Vrata prostorov na Jamovi cesti 2 v Ljubljani bodo na stežaj odprta v četrtek, 19. oktobra 2017, od 9. do 17. ure. Trendi v svetu kažejo, da bo v prihodnje kader s tehniško izobrazbo močno zaželen. Mladim želijo zato z zanimivimi in interaktivnimi predstavitvami ponuditi čim več informacij o poklicnih možnostih s sveta gradbeništva, vodarstva, okoljskega inženirstva, geodezije, stavbarstva in prostorskega načrtovanja.

Svet gradbeništva

Dan odprtih vrat bo ponudil predstavitve vseh študijskih programov I. stopnje na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo UL. Mentorji in študenti oddelka za gradbeništvo bodo udeležencem razložili, kdaj so tla zadosti trdna za gradnjo, razkrili zakonitosti gradnje mostov in s pomočjo potresne mize z udeleženci iskali gradbene rešitve za večjo potresno varnost stavb. Obiskovalci bodo veliko slišali tudi o gradbenih materialih in obnašanju konstrukcij. Na predstavitvah pa bodo prikazali tudi različne naprave, kot so radar, ultrazvok in sklerometer za preiskavo obstoječe konstrukcije.

Kaj počnejo geodeti?

S področja geodezije bodo udeleženci spoznali delo geodeta, geodetske merske instrumente in osnovne tehnologije zajema prostorskih podatkov. S kratko demonstracijo bodo prikazali zajem 3D podatkov z laserskim skenerjem ter delovanje sistema GNSS. Predstavili bodo uporabnost prostorskih podatkov in izdelavo 3D prikaza z enostavnim GIS orodjem. Na eni od delavnic bodo zasnovali tudi manjšo sosesko.

Okoljsko gradbeništvo

Oddelek za okoljsko gradbeništvo bo učencem in drugim udeležencem predstavil model podtalnice ter model premeščanja rečnih sedimentov. Pomerili se bodo v kvizu "Si želiš postati vodar". Seznanili se bodo z meritvami, ki predstavljajo osnovo vsake raziskave ali napovedi, ter poskušali izmeriti, kdaj padavine vodijo v poplave.