O-STA

Objavljen je razpis programa Erasmus+ za leto 2018

Evropska komisija je v Uradnem listu EU objavila Razpis Erasmus+ 2018. Razpis za zbiranje predlogov temelji na Uredbi št. 1288/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o uvedbi programa Erasmus+.

Razpis ne prinaša posebnih novosti, skupni proračun za zbiranje predlogov je ocenjen na 2.490,9 milijona EUR (lani 2.157,1 mio EUR). Slovenija bo za program Erasmus+ za področje izobraževanja in usposabljanja prejela dobrih 17.900.000,00 €.

Ključna datuma za decentralizirane aktivnosti na področju izobraževanja in usposabljanja sta:

· 1. februar 2018 (četrtek) za projekte mobilnosti (KA1) in

· 21. marec 2018 (sreda) (za strateška partnerstva (KA2).

Razpoložljive podrobnosti so objavljene na nacionalni spletni strani Razpis Erasmus+ 2018, kjer bo ažurno na voljo vsa razpisna dokumentacija in relevantne informacije. Predvsem ne spreglejte napovedi dogodkov za potencialne prijavitelje, ki so vse do novega leta že na voljo za prijavo! Najdete jih na spletni strani razpisa, pod zavihkom Info dnevi.

V Sloveniji za izvajanje programa Erasmus+ na področju izobraževanja in usposabljanja skrbi Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja (CMEPIUS), področje mladine (Erasmus+ Mladina) pa koordinira nacionalna agencija MOVIT.

Kako uspešni smo bili pri izvajanju razpisa Erasmus+ za leto 2017

V okviru razpisa Erasmus+ 2017 za področje izobraževanja in usposabljanja je nacionalna agencija CMEPIUS prejela dobrih 16.000.000,00 € in jih razdelila 99,6 %.

V okviru razpisa Erasmus+ 2016 smo prejeli nekaj več kot 12.600.000,00 € in jih razdelili 99,5 %. Sredstva programa Erasmus+ za področje izobraževanja in usposabljanja so se v letu 2017 v primerjavi z letom 2016 povečala torej za 21 %.

Na razpisu Erasmus+ 2017 smo za projekte učne mobilnosti (KA1), ki omogočajo strokovni razvoj osebja ter izmenjave v tujini, prejeli 226 koordinatorskih vlog slovenskih organizacij. Od tega smo jih lahko glede na razpoložljiva sredstva odobrili 152.

Za primerjavo - v letu 2016 smo za akcijo KA1 za vsa področja izobraževanja prejeli 201 vlogo in jih glede na razpoložljiva sredstva lahko odobrili 136.

Za strateška partnerstva (KA2), ki sodelujočim organizacijam prek mednarodnega projektnega sodelovanja omogočajo izmenjavo dobrih praks, že obstoječih praks ter razvoj in implementacijo novih, smo skupno prejeli 85 koordinatorskih vlog različnih slovenskih organizacij in jih odobrili 23.

Za primerjavo - v letu 2016 smo za akcijo KA2 za vsa področja izobraževanja prejeli 110 vlog, odobrili pa smo jih glede na razpoložljiva sredstva lahko 16.