O-STA

Kazalniki socialne povezanosti, 2000, 2001

Področje: Življenjska raven Stopnja tveganja revščine je bila leta 2001 brez dodatnih dohodkov v naravi 12,9 %, z dohodki v naravi pa 10.6 %.

Kazalniki socialne povezanosti, sprejeti v Laekenu, Slovenija, 2000, 2001
Dohodek brez dohodka v naraviDohodek z dohodkom v naravi
2000*20012000*2001
Povprečni ekvivalentni razpoložljivi dohodek
v tolarjih1402566156210315207871690203
v evrih (tečaj Eurostata)6788716673617754
v pariteti kupne moči9648101451046110977
Prag tveganja revščine
v tolarjih776640867016856968950158
v evrih (tečaj Eurostata)3759397841484359
v pariteti kupne moči5342563158956171
Prag tveganja revščine za gospodinjstvo dveh odraslih in dveh otrok
v tolarjih1630944182073517996331995331
v evrih (tečaj Eurostata)7894835387109154
v pariteti kupne moči11219118241237912958
Stopnja tveganja revščine13,012,911,310,6

* Eurostat (Statistični urad EU) je v letu 2004 v metodologijo za izračun kazalnikov uvedel nekoliko spremenjeno definicijo dohodka in nekaj manjših sprememb pri načinu izračuna nekaterih kazalnikov. Podatki za leto 2000 se zato nekoliko razlikujejo od že objavljenih v predhodnih publikacijah (Prva statistična objava z dne 16.10.2003,

Statistični letopis 2003, Slovenija v številkah 2004).

Objavljeni so tudi podrobnejši podatki.

Pripravil-a: Stanka Intihar Š Statistični urad Republike Slovenije.Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.http://www.stat.si