O-STA

Pogoji 75. avkcije trimesečnih zakladnih menic in 26. avkcije dvanajstmesečnih zakladnih menic, ki bo v torek, 27.07.2004 v času od 13.30 do 14.00 ure.

Razpisana emisija 75. serije trimesečnih zakladnih menic z oznako RSTZM075281004 znaša 7.000.000.000 SIT oziroma 700.000 lotov v apoenih po 10.000 SIT.

Razpisana emisija 26. serije dvanajstmesečnih zakladnih menic z oznako RSDZM026280705 znaša 6.500.000.000 SIT oziroma 650.000 lotov v apoenih po 10.000 SIT.

Obrestna mera trimesečnih in dvanajstmesečnih zakladnih menic se bo oblikovala na podlagi cene, določene na avkciji.

Vplačilo na avkciji sprejetih naročil trimesečnih in dvanajstmesečnih zakladnih menic bo 29.07.2004.

Republika Slovenija jamči za izplačilo 75. serije trimesečnih zakladnih menic, ki bo 28.10.2004, in 26. serije dvanajstmesečnih zakladnih menic, ki bo 28.07.2005.

Vlagatelji lahko svoja naročila za nakup trimesečnih in dvanajstmesečnih zakladnih menic posredujejo preko naslednjih pooblaščenih vpisnikov:

Abanka d.d. (01 471 82 15), Bank Austria Creditanstalt d.d. (01 587 67 93), Factor banka d.d. (01 230 66 16), Mariborska borzno posredniška hiša d.o.o. (02 229 23 85), Nova Ljubljanska banka d.d. (01 476 52 09) in SKB banka d.d. (01 471 50 95).

Podrobne informacije dobite pri vseh pooblaščenih vpisnikih in izdajatelju: Ministrstvo za finance, Zakladnica enotnega zakladniškega računa države, Beethovnova 11, 1502 Ljubljana, telefon: 01/478 61 41, 01/478 65 01, 01/478 62 31 telefaks: 01/425 70 66, e-mail: tina.dermol@mf-rs.si, aleksandra.cernjac@mf-rs.si, primoz.dolenc@mf-rs.si, spletna in WAP stran: http://www.sigov.si/mf/slov/menice/prosp.html in http://wap.gov.si/mf/ index.wml.