O-STA

Digitalizacija prinaša konkurenčnost

Ljubljana, 10. januar 2018 - Zavedanje podjetij o pomenu digitalizacije je opazno večje. Slovensko-nemška gospodarska zbornica bo skupaj s partnerji v tem letu omogočila vpogled v nove tehnologije, pametne tovarne in digitalno povezovanje procesov. Za dosego cilja, tj. digitalna preobrazba slovenske industrije, je nujno sodelovanje države, predvsem na področju izobraževanja in zagotavljanja spodbudnega gospodarskega okolja.

Pametna, digitalizirana podjetja niso več zgolj skice na papirju, temveč jih vse več tudi že deluje v praksi. Četrta industrijska revolucija tako ne predstavlja zgolj vpeljave informacijsko-komunikacijskih tehnologij v proizvodnjo, ampak popolno spremembo procesov v podjetjih z uvedbo digitalizacije na vse ravni poslovanja, od procesov zaposlovanja do procesov dobave in nenazadnje do procesov odločanja. Informacijsko-komunikacijske tehnologije so pri tem zgolj podlaga za združitev vseh procesov, ki tečejo v podjetjih, na en skupni imenovalec. Osrednja točka združevanja procesov ostaja človek. Slovenska podjetja so po trenutnih primerljivih podatkih v digitalizacijo že vstopila, a kljub temu kot država zaostajamo.

Višje investicije, predvsem v znanje zaposlenih

Raziskava Slovensko-nemške gospodarske zbornice o stanju digitalizacije slovenske industrije, ki je bila opravljena med 93 pretežno proizvodnimi podjetji različnih velikosti (od mikro do velikih) v Sloveniji, je pokazala, da 91 % slovenskih podjetij vidi digitalizacijo najmanj kot pomembno, v nekaterih podjetjih pa so se je z majhnimi koraki že lotili. Prvič v treh letih, od kar na Zbornici izvajajo raziskavo, so podjetja kot dodano vrednost digitalizacije označila zagotavljanje konkurenčnosti, kar kaže na zavedanje o pomenu digitalizacije. Višje od preteklih let bodo tudi investicije v digitalizacijo, kar 20 % podjetij namreč načrtuje vlaganja v višini 4-6 % njihovega prometa. Največjo oviro digitalizacije podjetja še vedno vidijo v kvalificiranosti zaposlenih, visokih stroških in zaščiti podatkov, tudi zato bodo omenjena sredstva za investicije pretežno namenjena izobraževanju zaposlenih ter digitalizaciji proizvodnje. V Slovensko-nemški gospodarski zbornici so z raziskavo ugotovili tudi, da je želja podjetij spodbuda države za ukrepe digitalizacije in podpora raziskovalnim aktivnostim.

Znanje in primeri iz tujine

Rezultati so spodbudili Slovensko-nemško gospodarsko zbornico, da skupaj s partnerskimi podjetji za leto 2018 pripravi več predvsem izobraževalnih dogodkov na temo pametnega poslovanja, s katerimi bodo odgovorili na vprašanje novih tehnologij pri poslovanju: v marcu bodo vodjem industrijske proizvodnje prikazali prednosti avtomatizacije in robotizacije procesov ter vitke proizvodnje, v aprilu pa bodo tako vodstvene delavce kot tudi strokovnjake različnih področij industrije združili na celodnevni gospodarski konferenci Smart Business, Smart People, kjer ne bo manjkalo prenosa znanja s strani nemških govorcev. V juniju bodo organizirali dvodnevno delavnico za vpeljavo konceptov industrije 4.0 v mala in srednje velika podjetja. Podjetja pa si bodo lahko tudi pobližje ogledala digitalizirane proizvodne enote in obiskala sejme s tovrstno tematiko v Nemčiji.

Država naj vzpostavi okolje

Postopni implementaciji digitalizacije v podjetja bo morala slediti tudi država. Referenčna država na digitalnem zemljevidu Evrope potrebuje ne le digitalizirano državno temveč tudi stimulativno gospodarsko okolje. Nujno potrebna je tako ohranitev davčnih olajšav za investicije v raziskave in razvoj in investicije v infrastrukturo (še posebno digitalno). Potrebna bo sprememba izobraževalnega sistema, ki se bo moral ne le bolj prilagoditi željam in potrebam podjetjem, ki ustvarjajo dodano vrednost Slovenije, ampak tudi zagotavljati kadre, ki bodo izobraženi za delo v digitaliziranih podjetjih. Nujno potrebna pa je tudi reforma delovnopravne zakonodaje trga dela, ki bi morala vključevati več fleksibilnosti dela, ki ga prinaša digitalizacija.

Predsednica Slovensko-nemške gospodarske zbornice Gertrud Rantzen je predstavitev pospremila z besedami: "V Slovensko-nemški gospodarski zbornici bomo s prenosom znanja in dobrih praks iz Nemčije ter s praktičnimi delavnicami pomagali podjetjem pri njihovi poti k popolni digitalizaciji procesov, vključno z izobraževanjem kako se lotiti digitalizacije v malih in srednje velikih podjetjih. Naš cilj je povečati vedenje o vseh procesih, ki spremljajo digitalizacijo. Za končno dobro izvedbo bo potrebo tudi sodelovanje države, ki bo morala na vseh nivojih prisluhniti podjetjem, ki so največji delodajalec v državi. Samo skupaj nam lahko uspe tako pomemben projekt, kot je digitalna transformacija."

Grafi in fotografije so na voljo na povezavi: https://www.dropbox.com/sh/2x5454hwwm5yp1k/AAC9xgzLYLjPr-OaEkM3M-ZKa?dl=0