O-STA

SZJ Mestne občine Velenje - Javni razpis za izbiro kulturnih programov in projektov

Velenje, 11. januar 2018 - Mestna občina Velenje je na spletni strani www.velenje.si objavila javni razpis za izbiro kulturnih programov in projektov, ki jih bo v letu 2018 sofinancirala Mestna občina Velenje.

Javni razpis bo trajal do 12. februarja 2018, vsa razpisna dokumentacija pa bo na voljo na spletni strani www.velenje.si (za občane/javne objave).

Prijava mora biti v celoti izpolnjena in oddana v elektronski sistem. Natisnjen mora biti samo izpis s podatki o prijavi (kontrolni obrazec) in samo ta izpis, podpisan in žigosan, mora biti poslan po pošti oz. oddan osebno skladno z besedilom razpisa.

Mestna občina Velenje bo sofinancirala vse oblike ustvarjanja, posredovanja in varovanja kulturnih dobrin na področju besednih, uprizoritvenih, glasbenih, vizualnih, filmskih, avdiovizualnih in drugih umetnosti ter novih medijev, na področju založništva in knjižničarstva, kinematografije ter na drugih področjih kulture.

Razpisanih je pet področij: A - kulturni programi, B - kulturni projekti, C - kulturni projekti s področja založništva (knjiga, cd, dvd), D - delovanje zveze kulturnih društev in E - projekti medkulturnega dialoga.

Za izvedbo javnega razpisa Mestna občina Velenje namenja 93.850 evrov, in sicer za razpisno področje A 35 tisoč evrov, za razpisno področje B 35 tisoč evrov, za razpisno področje C 15 tisoč evrov, za razpisno področje D 4.850 evrov in za razpisno področje E 4 tisoč evrov.

Prijavitelji morajo prijave oddati do 12. februarja 2018, najkasneje do 23.59, ko se bo aplikacija za oddajo elektronske prijave zaprla.