O-STA

Županov sprejem za velenjske gospodarstvenike, podjetnike in obrtnike

V četrtek, 25. januarja 2018, ob 18. uri bo župan Mestne občine Velenje Bojan Kontič v Domu kulture Velenje sprejel velenjske gospodarstvenike, podjetnike in obrtnike.

V Mestni občini Velenje skušamo z različnimi ukrepi zagotavljati dobre pogoje za gospodarski razvoj ter rast malih podjetij in podjetnikov. Zavedamo se, kako pomembno je gospodarstvo za razvoj naše lokalne skupnosti. Mestna občina Velenje je podprla obstoj podjetniškega inkubatorja v Velenju ter tako zagotovila okolje za razvoj start:up podjetij tudi v naši SAŠA regiji. Lani februarja je bil na pobudo župana Mestne občine Velenje Bojana Kontiča in predsednika Uprave Gorenja Franja Bobinca v Podjetniškem centru Standard ustanovljen Klub podjetnikov SAŠA regije. Na pobudo župana smo podpisali tudi Sporazum o sodelovanju in tako povezali organizacije Savinjsko-šaleška gospodarska zbornica, Območna obrtno-podjetniška zbornica Velenje, Savinjsko- šaleška območna razvojna agencija, d. o. o., in SAŠA inkubator, d. o. o., s ciljem, da skupaj tvorimo učinkovito podporno okolje za razvoj podjetništva v Velenju. Vsem potencialnim in obstoječim podjetjem smo v vseh organizacijah na voljo za brezplačno svetovanje od razvoja ideje do prodora na trg, svetovanja z davčnega, pravnega, finančnega področja, izvajamo promocijske aktivnosti za podjetja. V začetku oktobra smo odprli razširjeno Poslovno cono Stara vas in tako ustvarili dobre pogoje za odpiranje novih delovnih mest, poslovna cona pa ima tudi dobro izhodiščno lokacijo za razvoj na različnih področjih, saj je v neposredni bližini predvidenega poteka hitre ceste. Tudi za izgradnjo le-te si v Mestni občini Velenje intenzivno prizadevamo. Lani smo izdali smo tudi investicijsko brušuro Investirajte v Velenje v treh tujih jezikih, z njo želimo v Velenje privabiti čim več investitorjev. V Mestni občini Velenje smo zelo aktivni tudi pri razvoju mestnega marketinga, saj se zavedamo, da je potrebno mestna jedra ohranjati živa ter tudi na tem področju iščemo nove priložnosti za podjetnike in gospodarstvo. Vsako leto septembra pripravimo tudi prireditev Podjetno Velenje, na kateri se lahko gospodarstveniki predstavijo. Na novo smo opremili tudi vitrine Podjetniškega centra Standard, z njimi želimo predstaviti aktivnosti lokalne skupnosti in storitve ter produkte uspešnih lokalnih podjetij, odpreti pogled v programe in člane SAŠA inkubatorja, predstaviti javne zavode, mestni marketing ...

Na županovem sprejemu bo zabavno-kulturni program izvedel priljubljen igralec in komik Tadej Toš, po sprejemu pa bo čas za druženje in izmenjavo mnenj, izkušenj ter predlogov.

Prijazno vabimo na sprejem tudi predstavnike medijev!

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje