O-STA

SZJ Mestne občine Velenje - Predstavitev projektov Prireditveni oder in Prireditveni prostor

Velenje, 1. februar 2018 - Mestna občina Velenje je bila uspešna na pozivu v okviru prioritete 6.3 za sofinanciranje z mehanizmom Celostne teritorialne naložbe (CTN) za projekta Prireditveni oder in Prireditveni prostor. V ponedeljek, 5. februarja 2018, bomo ob 18. uri v sejni dvorani Mestne občine Velenje oba projekta ob Velenjskem jezeru tudi predstavili.

Projekt Prireditveni prostor je investicija ocenjena na 3,1 milijona evrov, od tega se predvideva pridobitev nepovratnih sredstev iz naslova kohezijske politike v višini 2,48 milijona evrov.
Projekt naj bi bil predvidoma zaključen do konca leta 2019.

Projekt Prireditveni oder je investicija ocenjena na 4,4 milijona evrov, od tega se predvideva pridobitev nepovratnih sredstev iz naslova kohezijske politike v višini 3,52 milijona evrov.

Projekt naj bi bil predvidoma zaključen do jeseni 2019.

Lokacija ob Velenjskem jezeru postaja zadnja leta vse bolj zanimiva za domače in tuje goste. Lani je Velenjsko plažo v poletni sezoni obiskalo skoraj 100 tisoč obiskovalcev. Na širšem območju želimo urediti sodoben prireditveni prostor, s katerim bomo še obogatili dogajanje za obiskovalce. Uredili bomo večnamensko površino, ki bo omogočala izvajanje različnih prireditev, sejmov, tekmovanj, festivalov poleti in tudi pozimi.

Poleg ureditve prireditvenega prostora nameravamo ob Velenjskem jezeru zgraditi tudi sodoben in atraktiven prireditveni oder. Gradbeno dovoljenje za oder že imamo, po odobritvi projekta bomo pristopili k izvedbi javnega razpisa za izbiro izvajalca. Oder bo oblikovan kot večnamenski objekt in bo omogočal dogajanje na prireditvenem prostoru ali na prizorišču nad jezerom. Ob objektu bo tudi poseben pomol na jezeru, ki bo namenjen morebitnim privezom oz. preživljanju prostega časa.

Prijazno vabljeni na predstavitev, na kateri bomo oba projekta podrobneje predstavili!