O-STA

Povprečne mesečne plače, junij 2004

Področje: Trg dela

Povprečna mesečna bruto plača za junij 2004 je znašala 262 715 SIT kar je za 1,2 % več kot za maj 2004.

1. Povprečne mesečne plače v podjetjih, družbah in organizacijah, Slovenija, junij 2004

Average monthly earnings in enterprises, companies and organisations, Slovenia, June 2004

1.1 Povprečna mesečna bruto plača

Average monthly gross earnings

SITIndeksi / Indices
VI 04O I-VI 04O IV-VI 04VI 04 V 04VI 04 VI 03O I-VI 04 O I-VI 03VI 04 O 03
Slovenija262715259478260830101,2105,8105,4103,8Slovenia

1.2 Indeks povprečnih bruto plač

Average gross earnings index

Indeksi / Indices
VI 04 O VII 03-VI 04
Slovenija101,1Slovenia

1.3 Povprečna mesečna neto plača

Average monthly net earnings

SITIndeksi / Indices
VI 04O I-VI 04O IV-VI 04VI 04 V 04VI 04 VI 03O I-VI 04 O I-VI 03VI 04 O 03
Slovenija164996163378163722101,1105,7105,4103,7Slovenia

1.4 Indeksi realnih povprečnih mesečnih bruto plač

Indices of real average monthly gross earnings

Indeksi / Indices
VI 04 V 04VI 04 VI 03O I-VI 04 O I-VI 03
Slovenija100,9101,8101,6Slovenia

2. Indeksi povprečnih mesečnih bruto plač1) zaposlenih oseb, ki so prejele plačo, Slovenija, junij 20042)

Indices of average monthly gross earnings1) of persons in paid employment who received earnings, Slovenia, June 20042)

Indeksi / Indices
VI 04 V 04VI 04 VI 03O I-VI 04 O I-VI 03
Slovenija101,3106,1105,4Slovenia

1) Podatke v tabeli 2 smo prvič objavili za november 2002.

Data in table 2 were first published for November 2002.

2) Med zaposlene osebe, ki so prejele plačo, štejemo osebe, zaposlene v podjetjih, družbah in organizacijah, osebe, zaposlene v zasebnih podjetjih z 1 ali 2 zaposlenima osebama in osebe, zaposlene pri samozaposlenih osebah.

Persons in paid employment include persons in paid employment in enterprises, companies and organisations, persons in paid employment in private enterprises with 1 or 2 persons in paid employment and persons in paid employment employed by self-employed persons.

Priponke: 07-po-010-0408.doc

Miran Žavbi

Statistični urad Republike Slovenije.

Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.http://www.stat.si