O-STA

Pogoji 76. avkcije trimesečnih zakladnih menic in 30. avkcije šestmesečnih zakladnih menic

Ministrstvo za finance Republike Slovenije

objavlja

POGOJE

76. AVKCIJE TRIMESEČNIH ZAKLADNIH MENIC in

30. AVKCIJE ŠESTMESEČNIH ZAKLADNIH MENIC

ki bo v torek, 24.08.2004 v času

od 13.30 do 14.00 ure.

Razpisana emisija 76. serije trimesečnih zakladnih menic z oznako RSTZM076251104 znaša 7.000.000.000 SIT oziroma 700.000 lotov v apoenih po 10.000 SIT.

Razpisana emisija 30. serije šestmesečnih zakladnih menic z oznako RSSZM030240205 znaša 7.000.000.000 SIT oziroma 700.000 lotov v apoenih po 10.000 SIT.

Obrestna mera trimesečnih in šestmesečnih zakladnih menic se bo oblikovala na podlagi cene, določene na avkciji.

Vplačilo na avkciji sprejetih naročil trimesečnih in šestmesečnih zakladnih menic bo v četrtek, 26.08.2004.

Republika Slovenija jamči za izplačilo 76. serije trimesečnih zakladnih menic, ki bo 25.11.2004, in 30. serije šestmesečnih zakladnih menic, ki bo 24.02.2005.

Vlagatelji lahko svoja naročila za nakup trimesečnih in šestmesečnih zakladnih menic posredujejo preko naslednjih pooblaščenih vpisnikov:

Abanka d.d. (01 471 82 15), Bank Austria Creditanstalt d.d. (01 587 67 93), Factor banka d.d. (01 230 66 16), Mariborska borzno posredniška hiša d.o.o. (02 229 23 85), Nova Ljubljanska banka d.d. (01 476 52 09) in SKB banka d.d. (01 471 50 95).

Podrobne informacije dobite pri vseh pooblaščenih vpisnikih in izdajatelju: Ministrstvo za finance, Zakladnica enotnega zakladniškega računa države, Beethovnova 11, 1502 Ljubljana, telefon: 01/478 61 41, 01/478 65 01, 01/478 62 31 telefaks: 01/425 70 66, e-mail: tina.dermol@mf-rs.si, aleksandra.cernjac@mf-rs.si, primoz.dolenc@mf-rs.si, spletna in WAP stran: http://www.sigov.si/mf/slov/menice/prosp.html in http://wap.gov.si/mf/ index.wml.