O-STA

Aktivno prebivalstvo, junij 2004

Področje: Trg dela Junija 2004 je bilo v Sloveniji 783 696 delovno aktivnih prebivalcev. Njihovo število je bilo za 0,3 % večje kot maja 2004 in za 0,4 % večje kot junija 2003.

1. Aktivno prebivalstvo, aprilmajmajajjunij 2004 Labour force, June 2004
Vl 04I-Vl 04Vl 04 V 04Vl 04 Vl 03I-Vl 04 I-Vl 03
Aktivno prebivalstvo872852873413100,099,899,7Labour force
Delovno aktivno prebivalstvo783696778675100,3100,4100,1Persons in employment
Zaposlene osebe704800699939100,3100,5100,3Persons in paid employment
v podjetjih, družbah in org.638494634772100,3100,6100,4in enterprises, companiesand org.
pri samozaposlenih osebah6630665168100,499,299,1by self-employed persons
Samozaposlene osebe7889678735100,099,898,4Self-employed persons
samostojni podjet. posamez.4295942825100,099,098,5individual privateenterpreneurs
osebe,ki oprav. poklic. dej.6521653499,5101,5102,1own-account workers
kmetje2941629376100,0100,797,4farmers
Registrirane brezposelne osebe891569473997,494,596,7Registered unemployed persons

Opomba: Vir podatkov o kmetih je Anketa o delovni sili (ADS) in so povprečja zadnjih štirih znanih četrtletij.

Note: The source of data on farmers is the Labour Force Survey and are averages of the last fourn known quarters of the year.

2. Stopnja registrirane brezposelnosti1), junij 2004

Registered unemployment rate1), June 2004

V 04Vl 04I-Vl 04
Skupaj10,510,210,8Total
Moški9,08,79,4Men
Ženske12,312,012,5Women
1) Podatke o registriranih brezposelnih osebah posreduje Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje.The data on registered unemployed persons are mediated by the Employment Service of Slovenia.

Priponke: 07-po-009-0408.doc

Pripravil-a: Andrej Haramina Š Statistični urad Republike Slovenije.Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.http://www.stat.si