O-STA

Vabilo na okroglo mizo z naslovom "Prihodnost dela in socialna varnost"

Fakulteta za management Univerze na Primorskem vas vabi na okroglo mizo ob zaključku projekta I-Wire z naslovom PRIHODNOST DELA IN SOCIALNA VARNOST, ki bo v ponedeljek, 12. marec 2018, ob 13. uri na Fakulteti za management v Kopru (Trg Brolo 12, predavalnica B5).

Okroglo mizo na temo fleksibilizacije in prihodnosti dela ter s tem povezanega vprašanja zagotavljanja socialne varnosti in vključenosti v socialni dialog pripravljamo ob zaključku projekta I-Wire, pri katerem je fakulteta kot partnerica sodelovala od leta 2016.

V razpravi bodo sodelovali:

- PETER POGAČAR, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti,

- MITJA ŠUŠTAR, GLOSA, sindikat kulture in narave Slovenije,

- MIRSAD BEGIĆ, GLOSA, sindikat kulture in narave Slovenije - SUKI,

- BORUT BREZAR, Sindikat prekarcev,

- dr. KLEMEN ŠIROK, Univerza na Primorskem, Fakulteta za management.

O dogodku:

Prožno zaposlovanje, atipične oblike dela, socialna izključenost, prekarno delo so le nekateri pojmi, ki nakazujejo prihodnost dela in postavljajo izzive sodobni družbi in družbi prihodnosti. Če so v preteklosti zaposlitve za nedoločen čas zagotavljale socialno varnost dobršnemu delu prebivalstva, danes delavci v atipičnih oblikah dela vedno pogosteje predstavljajo ranljivo skupino na trgu dela. Pravni, ekonomski in socialni položaj te (sicer raznolike) skupine je negotov. Številne tuje raziskave pričajo o izpostavljenosti dela te skupine delavcev prekarnemu delu, socialni izključenosti in revščini. Tudi v Sloveniji se v zadnjih letih delež t. i. avtonomnih delavcev - delavcev v atipičnih oblikah zaposlitev, ki so običajno visoko izobraženi, avtonomni pri svojem delu in prisotni predvsem v storitvenem sektorju - drastično povečuje. Zato je treba najti ustrezne odgovore na vprašanja njihove ekonomske in socialne varnosti ter vključenosti v socialni dialog. Za mlajše generacije, ki so pred kratkim vstopile na trg dela ali bodo šele postale delovno aktivne, pa je vprašanje dostojnega dela še toliko bolj aktualno.

Okroglo mizo pripravljamo na Fakulteti za management ob zaključku projekta I-Wire, pri katerem je bila fakulteta partnerica. Vodja projekta na UP FM je bil dr. Klemen Širok, pri projektu pa so sodelovale še mag. Suzana Sedmak, dr. Suzana Laporšek in dr. Elizabeta Zirnstein. V projektu smo raziskovali potrebe novih avtonomnih delavcev po zagotovitvi socialne varnosti in nove načine njihovega organiziranja pri vključevanju v socialni dialog.

Obravnavana tematika je vedno bolj pomembna, saj po nekaterih ocenah ta segment trga dela v Evropski uniji obsega že več kot devet milijonov zaposlenih.

Projekt I-Wire sofinancira Evropska komisija.