O-STA

Gorenje ohranja delovna mesta v Velenju - SZJ Mestne občine Velenje

Velenje, 27. marec 2018 - Predsednik Uprave družbe Gorenje mag. Franjo Bobinac je na današnji predstavitvi poudaril, da bo podjetje tudi v prihodnje ohranjalo delovna mesta v Velenju. Glavni razlogi za iskanje strateškega partnerstva so rast poslovanja, zagotavljanje stroškovne konkurenčnosti in večje moči blagovne znamke, dostop do najpomembnejših distribucijskih kanalov ter pospeševanje produktnih inovacij in poslovne digitalizacije.

Župan Mestne občine Velenje Bojan Kontič je uvodoma povedal, da smo predsednika uprave povabili, da predstavi vizijo podjetja, ker smo zaradi različnih informacij, ki se pojavljajo v medijih, zaskrbljeni za nadaljnji razvoj največjega zaposlovalca v širši regiji. Pozdravil je dogovor, ki ga je vodstvo sklenilo s sindikatom glede kolektivne pogodbe. V Velenju si želimo delovna mesta z višjo dodano vrednostjo, za kar pa je potrebno daljše časovno obdobje. Župan verjame, da bo družba Gorenje v lokalnem okolju še dolgo prisotna in bo tudi v prihodnje nadaljevala z družbeno odgovornim ravnanjem. Predsedniku uprave se je zahvalil za finančno podporo projektom, ki jih izvajamo na področju kulture in športa.

Pred pričetkom 27. seje Sveta Mestne občine Velenje je predsednik Uprave družbe Gorenje mag. Franjo Bobinac podrobneje predstavil delovanje enega izmed vodilnih evropskih proizvajalcev gospodinjskih aparatov in nadaljnje načrte za razvoj družbe. Uvodoma je poudaril, da je družba Gorenje največje industrijsko in najbolj mednarodno, medkulturno, podjetje v Sloveniji. Je med največjimi izvozniki in zaposlovalci v državi, ki uspešno konkurira z največjimi giganti v panogi in ima široko razvejano prodajno mrežo.

Gorenje je v kriznih časih obstalo predvsem zaradi razvoja premijskih blagovnih znamk in osvajanja novih prodajnih trgov. Prav zaradi tega so se tudi odločili za prevzem švedskega podjetja Asko, ki je v Sloveniji omogočal zaposlovanje novih razvojnikov in inženirjev. Njihovi najpomembnejši prodajni trgi so Rusija, Nizozemska in Nemčija, vedno bolj pa so s svojimi izdelki prepoznavni tudi na drugih kontinentih (predvsem z blagovna znamka Asko v Avstraliji).

Kot njihovo ključno konkurenčno prednost je izpostavil oblikovanje, zaradi česa so se lahko dodatno razvijali (so vodilna znamka za barvne gospodinjske aparate v Nemčiji, prvi so uporabili zaslon na dotik v gospodinjskih aparatih ...).

Veliko pozornosti namenjajo izobraževanju svojih zaposlenih. V okviru Menedžerske akademije Gorenja poskušajo odkriti najbolj talentirane kadre, ki jim omogočajo nadaljnje možnosti za razvoj.

Pred letom dni se je vodstvo družbe odločilo za proaktivno iskanje strateških partnerjev, ki bi prepoznali prednosti podjetja in mu omogočili cenejši dostop do materialov, elektro komponent in novih trgov. Povezovanje z večjo družbo bi jim omogočilo večje možnosti zaposlovanja in bolj uspešne razvojne aktivnosti.

Gorenje je do 13. marca 2018 prejelo pet nezavezujočih ponudb potencialnih strateških partnerjev, ki delujejo v panogi gospodinjskih aparatov. Tri potencialne partnerje so povabili v fazo skrbnega pregleda (dostop do Virtualne podatkovne sobe o Skupini Gorenje, obisk izbranih lokacij Skupine Gorenje, neposredni razgovori z večjimi obstoječimi delničarji ter sestanek s poslovodstvom podjetja v aprilu 2018). Rok za oddajo zavezujočih ponudb je 8. maj 2018. Nov strateški partner bo omogočil dolgoročni razvoj družbe Gorenje, ki bo potekal bistveno hitreje in zagotavljal delovna mesta v Velenju za nadaljnjih 50 let. Gorenje želijo prihodnjim generacijam pustiti še močnejše.

Predsednik uprave je izpostavil tudi dober socialni dialog, ki že vrsto let uspešno poteka v podjetju. Poudaril je, da podjetniška kolektivna pogodba Gorenja predstavlja nadstandard v primerjavi z branžno kolektivno pogodbo na veliko področjih (višje osnovne plače, večje število dni dopustov, jubilejna nagrada za 40 let delovne dobe, velik poudarek namenjajo izobraževanju, kulturi, športu in preventivnim pregledom). Ker je bila obstoječa podjetniška kolektivna pogodba podpisana leta 1991, ni več primerna za sodoben čas, način dela, poslovanja in zakonodajo, zaradi česa jo bo potrebno spremeniti. Do 20. aprila 2018 naj bi uprava in sindikat družbe sprejela dogovor o novi kolektivni pogodbi.

Tudi sodelovanje z lokalno skupnostjo je po mnenju predsednika uprave zelo dobro. V razvoj skupnosti vlagajo tako s plačevanjem davkov in dajatev, kot tudi s podpiranjem institucij in društev, ki delujejo na različnih področjih (Rokometni klub Gorenje Velenje, Galerija Velenje, Vzorčno mesto ...).

Prijazen pozdrav,

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje