O-STA

Pekarna Grosuplje prepričljivo prva po rasti prodaje

Pekarna Grosuplje, d.d., je v prvih šestih mesecih letošnjega leta v primerjavi z istim obdobjem lanskega leta za 44 odstotkov povečala prihodke iz prodaje in za 11 odstotkov presegla načrtovani polletni rezultat. Na prodajnih mestih spečejo že četrtino proizvodnje. Pravkar so zaključili najpomembnejšo letošnjo investicijo in začeli peči kruh in pekovsko pecivo v tehnološko najsodobnejši 5-etažni pretočni peči, ki je med redkimi v Evropi.

Fizični obseg prodaje je bil v Pekarni Grosuplje v prvem polletju kar za petino večji kot v enakem lanskem obdobju in za 12 odstotkov nad načrtovanim, odraža pa se v visokem vzponu prihodkov od prodaje. Ti so v prvih šestih mesecih dosegli vrednost 1,4 milijarde tolarjev, kar je za 40 odstotkov več kot v istem lanskoletnem obdobju in za 11 odstotkov nad načrti. Med pomembnimi vzroki za ugoden poslovni rezultat so prestrukturiranje proizvodnje in specializacija ter povečevanje sodelovanja z drugimi pekarnami in peki, ki jih je zdaj skupno že dvanajst.

V grosupeljski pekarni beležijo visoko rast pri prodaji pečenega kruha ter kruha in peciva za peko ali dopeko na prodajnem mestu, kar je rezultat obsežnih vlaganj v izboljšanje tehnologije in povečanje kakovosti izdelkov. Povečuje se tudi prodaja peciva za peko na prodajnih mestih. V prvih šestih mesecih se je 80-im trgovinam, ki pečejo kruh in pecivo in jih oskrbuje Pekarna Grosuplje, pridružilo še 12 novih, pet med njimi je tudi opremila s pečmi in ostalo opremo. S četrtino proizvodnje ali prek tisoč tonami kruha in peciva se tako utrjuje na prvem mestu po peki na prodajnem mestu pri nas. Navzgor so obrnjeni tudi njeni kazalniki produktivnosti na zaposlenega. Dodana vrednost na zaposlenega je na polletni ravni za 17 odstotkov višja v primerjavi z letom prej in znaša 3.035.000,00 tolarjev, medtem ko se je prodaja na zaposlenega povečala za 30 odstotkov in dosega 6.820.000,00 tolarjev, kar je nad povprečjem v panogi.

Investicije v osnovna sredstva so v prvem polletju znašale 214 milijonov tolarjev, do konca leta pa naj bi presegle 400 milijonov tolarjev. Osrednja med njimi je zamenjava tunelske peči z najsodobnejšo 5-etažno avtomatizirano pečjo na termo olje, v kateri so začeli peči prav te dni. Nova peč bo povečala zmogljivosti pekarne in pripomogla k še višji kakovosti izdelkov. S posebno tehnologijo združuje možnosti sočasne peke več vrst kruha in pekovskega peciva in je prva taka peč pri nas. Postopki peke so nadzorovani, računalniško krmiljeni in robotizirani, kljub visoki tehnologiji pa še poglablja tradicionalne odlike grosupeljskega kruha, saj ohranja vse lastnosti zidane peči.

Osrednjo investicijo so nadgradili s hladilnim sistemom za ohlajanje izdelkov po peki in klimatizacijo proizvodnih prostorov, s čimer so zagotovili tudi boljše delovne pogoje.

Pekarna Grosuplje, d.d., med vsemi proizvajalci kruha in peciva v Sloveniji dosega najvišjo rast prodaje, ohranja pa tudi vodilno mesto po tehnološki opremljenosti in obsegu proizvodnje na enem mestu. V letošnjem letu so predvideli prihodke od prodaje v višini 2,6 milijarde tolarjev, direktor družbe Štefan Plankar pa ocenjuje, da bodo ob koncu leta načrtovani rezultati v celoti doseženi ali celo preseženi.