O-STA

Rezultati 14.akcije enomesečnih zakladnih menic

MINISTRSTVO ZA FINANCE OBJAVLJA

REZULTATE

14. AVKCIJE ENOMESEČNIH ZAKLADNIH MENIC


ki je bila v sredo, 08.08.2001 v času od 13.30 do 14.00 ure.

Razpisana emisija 14. serije enomesečnih zakladnih menic z oznako RSEZM014060901 je znašala 4.000.000.000 SIT oziroma 400 lotov v apoenih po 10.000.000 SIT.

Na avkciji enomesečnih zakladnih menic je bilo podanih 764 lotov naročil investitorjev, od tega je Ministrstvo za finance sprejelo 401 lot naročil v skupni vrednosti 4.010.000.000 SIT po enotni ceni 99,228. Na podlagi cene sprejete na avkciji znaša nominalna letna obrestna mera za vpisane enomesečne zakladne menice 9,99%.

Ponudbe so bile podane v razponu cene od 99,209 do 99,250 (obrestna mera od 10,25% do 9,72% p.a.).

Republika Slovenija jamči za izplačilo 14. serije enomesečnih zakladnih menic, ki bo 06.09.2001.

Rezultati avkcije in Prospekt za zakladne menice so objavljeni tudi na spletnih straneh Ministrstva za finance http://www.sigov.si/mf/slov/menice/prosp.html.


Naslednja avkcija enomesečnih zakladnih menic bo zaradi praznika izjemoma v torek, 14.08.2001. Razpisana emisija 15. serije enomesečnih zakladnih menic z oznako RSEZM015130901 znaša 4.000.000.000 SIT oziroma 400 lotov v apoenih po 10.000.000 SIT.

Obrestna mera enomesečnih zakladnih menic se bo oblikovala na podlagi cene, določene na avkciji. Vplačilo na avkciji sprejetih naročil enomesečnih zakladnih menic bo 16.08.2001.