O-STA

Nov predsednik Evropskega združenja za varnost in zanesljivost je dr. Marko Čepin s Fakultete za elektrotehniko UL

Dr. Marko Čepin s Fakultete za elektrotehniko Univerze v Ljubljani

Evropsko združenje za varnost in zanesljivost (ESRA) je združenje, v katerem sodeluje 68 najpomembnejših univerz, raziskovalnih inštitutov in profesionalnih organizacij, ki se ukvarjajo s področji varnosti in zanesljivosti. V okviru združenja deluje 27 delovnih skupin za posamezna delovna področja, ki so razdeljena po metodologijah in po gospodarskih panogah. Združenje od leta 1991 vsako leto organizira znanstveno konferenco ESREL (European Safety and Reliability Conference oz. Evropska konferenca za varnost in zanesljivost), ki se jo v zadnjih letih udeležuje letno preko 400 znanstvenikov, raziskovalcev in inženirjev, ki delujejo na teh področjih. Na letošnji konferenci, ki je potekala od 17. do 21. junija 2018 v Trondheimu na Norveškem, je nov predsednik Evropskega združenja za varnost in zanesljivost postal izr. prof. dr. Marko Čepin s Fakultete za elektrotehniko Univerze v Ljubljani.

Lani je konferenca potekala v Sloveniji

Slovenski znanstveniki in strokovnjaki, ki v tujini uživajo velik ugled, so s svojo profesionalnostjo evropske kolege prepričali, da je organizacija mednarodne konference v letu 2017 prvič potekala v Sloveniji. Generalni predsednik konference je bil izr. prof. dr. Marko Čepin s Fakultete za elektrotehniko Univerze v Ljubljani, ki je bil na letošnji konferenci na Norveškem tudi izvoljen za predsednika Evropskega združenja za varnost in zanesljivost. 27. mednarodna konferenca ESREL, ki je lani junija potekala v Portorožu, je izjemno uspela, saj se jo je udeležilo 473 znanstvenikov in strokovnjakov iz industrije iz 35 držav. Za konferenco je bilo prijavljenih 645 povzetkov. Programski odbor je sprejel 453 referatov, ki so objavljeni v knjigi z naslovom Safety and Reliability - Theory and Applications (urednika: Marko Čepin, Radim Briš, založba Taylor & Francis).

Izhodišče za izbiro novega predsednika je bila odlična organizacija konference

Odlična organizacija konference v letu 2017 je postala izhodišče za izbiro novega predsednika združenja v letu 2018. V času konference vsako leto poteka skupščina, kjer se sprejemajo najpomembnejše odločitve združenja. Na vsaki dve leti je skupščina volilna, kar pomeni, da se na njej izbere novo vodstvo združenja. Na letošnji konferenci, ki je potekala od 17. do 21. junija 2018 v Trondheimu na Norveškem, je tako nov predsednik Evropskega združenja za varnost in zanesljivost postal izr. prof. dr. Marko Čepin s Fakultete za elektrotehniko Univerze v Ljubljani.