O-STA

S platformo OpenVT do boljše prometne varnosti

Zagotavljanje izboljšane prometne varnosti v cestnem prometu je ena od prioritetnih nalog EU ter hkrati priložnost za pridobitev konkurenčnih prednosti evropske avtomobilske panoge in celotnega gospodarstva. Evropska komisija je v okvirnem programu Obzorje 2020 z nekaj manj kot sedmimi milijoni evrov podprla projekt Open access virtual testing protocols for enhanced road users safety (VIRTUAL), v okviru katerega bodo raziskovalci s Katedre za modeliranje v tehniki in medicini s Fakultete za strojništvo UL skupaj s še 14 partnerji iz devetih evropskih držav razvili simulacijska orodja za izboljševanje zaščite udeležencev v cestnem prometu. Vzpostavljena platforma OpenVT bo omogočala virtualno testiranje varnostnih sistemov, namenjenih pešcem, kolesarjem, uporabnikom osebnih vozil in javnega prevoza.

Nosilec projekta na Fakulteti za strojništvo, dr. Simon Krašna, se bo skupaj s sodelavci ter industrijskimi in raziskovalnimi partnerji, kot sta Volvo in Siemens, v 4-letnem projektu ukvarjal z razvojem modelov človeškega telesa in postopki za testiranje varnostnih sistemov za zaščito potnikov v osebnih vozilih, javnem transportu, kot tudi najbolj izpostavljenih skupin udeležencev v prometu (pešcev, kolesarjev). Cilj projekta je vzpostaviti odprto platformo za virtualno testiranje varnosti vozil in uporabnikov v cestnem prometu.

Dr. Simon Krašna je o sodelovanju pri projektu VIRTUAL povedal:

"Vozila v cestnem prometu morajo izpolnjevati stroge varnostne standarde. Proizvajalci vozil in njihovi dobavitelji vlagajo precej naporov v razvoj sisteme aktivne in pasivne varnosti, vgrajenih v vozila, ki prispevajo k ublažitvi poškodb ljudi v prometnih nezgodah. Pri tem delovanje varnostnih sistemov vrednotijo in izboljšujejo s pomočjo preskusnih trkov, ki pa so izvedbeno in stroškovno zahtevni.

V zadnjem desetletju je napredek na področju simulacijskih metod, računskih zmogljivosti in poznavanja človeške biomehanike v pogojih trka omogočil, da se odziv človeškega telesa pri trku analizira virtualno, s pomočjo računalniških simulacij. Z virtualnim testiranjem lahko učinkovito analiziramo najrazličnejše nezgodne situacije, ocenimo možnosti za nastanek poškodb tkiv človeškega telesa in ovrednotimo delovanje varnostnih sistemov za zaščito uporabnikov.

Poseben izziv pri razvoju modelov človeškega telesa, ki pri virtualnem testiranju nadomeščajo preskusne lutke, je aktiven človeški odziv pri delovanju asistenčnih sistemov za preprečevanje trkov ali pri manjši naletni hitrosti. Skupaj z razvojem avtonomnih vozil, kjer sicer kaže na dolgotrajen proces, je pričakovati tudi spremembe pri načinu sedenja potnikov v vozilih. Po drugi strani trend urbanizacije in trajnostnih načinov prevoza vodi k večji izpostavljenosti pešcev, kolesarjev in potnikov v sredstvih javnega prevoza.

Numerični modeli človeškega telesa so že vključeni v vrednotenje zaščite pešcev pri trkih vozil po EuroNCAP. To potrjuje pravilnost usmeritve k virtualnemu testiranju varnosti tudi za druge skupine udeležencev v cestnem prometu, ter končno k standardizaciji protokolov za virtualno testiranje."