O-STA

Ustvarjalna Evropa - polna jadra uspehov za slovenske organizacije: Od filmskega izobraževanja do povezovanja kulturne dediščine s sodobnim ustvarjanjem

Slovenski prijavitelji na razpise programa EU Ustvarjalna Evropa tudi letos razveseljujejo s svojimi uspehi.

Spomladi smo že poročali o prvih uspehih filmskih ustvarjalcev v podprogramu MEDIA (filmski festivali, razvoj posameznih projektov in distribucija, gl. sporočilo za javnost), poletje pa je prineslo nove izjemne rezultate. Tri slovenske organizacije izstopajo na področju filmskega izobraževanja in dostopa do avdiovizualnih trgov. Društvo slovenskega animiranega filma je prvič v 15. letih sodelovanja Slovenije v podprogramu MEDIA uspel kot vodja mednarodnega koprodukcijskega dogodka s podporo EU v višini 60.000 EUR. Javni zavod Kinodvor in zavod Otok pa v vlogi partnerjev soustvarjata tri od zgolj osmih podprtih mednarodnih filmsko-izobraževalnih projektov.

Podprogram KULTURA letos prinaša rekordnih 130 projektov sodelovanja, med katerimi je tudi tokrat dobršen delež s slovensko udeležbo: 20 različnih slovenskih organizacij sodeluje v 20. projektih! Med njimi je pet slovenskih vodij, ki bodo prejele podporo EU v skupni višini skoraj 2,8 milijona EUR: Združenje zgodovinskih mest Slovenije, Društvo slovenskih pisateljev, Zavod Projekt Atol, Ustanova Imago Sloveniae in Zavod Bunker, ki je v veliki meri zaslužen za uspešnost Slovenije, saj je vodja enega od zgolj 17. podprtih projektov večjega obsega. K uspehom prispeva še 17 slovenskih partnerjev mednarodnih projektov: Druga godba, Društvo slovenskih pisateljev, Gledališče Glej, Lutkovno gledališče Ljubljana, Mednarodni grafični likovni center, Mesto žensk, MG+MSUM, Muzej arhitekture in oblikovanja, Nomad Dance Academy Slovenija, Občina Piran, Plesni teater Ljubljana, SNG Maribor, SNG Nova Gorica, Ustanova Fundacija Poti miru v Posočju, Zavod Bunker, Zavod Kersnikova in ZRC SAZU.

Rezultati razpisov MEDIA in KULTURA so predstavljeni v nadaljevanju!


Za dodatna pojasnila pa smo vam z veseljem na voljo na press@motovila.si ali prek spodnjih kontaktov:

- za podprogram Kultura: Mateja Lazar, mateja.lazar@ced-slovenia.eu

- za podprogram MEDIA: Sabina Briški Karlić, sabina.briski@ced-slovenia.eu


S prijaznimi pozdravi,

Ekipa Motovile (CED Slovenija)

Spremljajte nas!

W: ced-slovenia.eu || FB: CED Slovenia - MEDIA in CED Slovenia - Kultura


Kaj je USTVARJALNA EVROPA?

Ustvarjalna Evropa je program EU za podporo kulturnim in ustvarjalnim ter filmskim in avdiovizualnim sektorjem v Evropi. Program ima v obdobju 2014-2020 na voljo proračun v višini 1,46 milijarde EUR in je namenjen promociji raznolikosti evropskih kultur in spodbujanju medkulturnega dialoga. Ustvarjalna Evropa je razdeljena na podprograma Kultura in MEDIA ter medsektorski sklop, ki vključuje npr. jamstveno shemo za kulturne in ustvarjalne sektorje.

V Sloveniji za promocijo programa in svetovanje uporabnikom skrbi Center Ustvarjalna Evropa v Sloveniji (CED Slovenija), ki deluje v okviru zavoda Motovila. CED Slovenija je kot nacionalna informacijska pisarna programa Ustvarjalna Evropa del evropske mreže centrov CED. Dejavnosti centra omogočata Ministrstvo za kulturo RS in Evropska komisija (DG EAC in DG CONNECT). Več o programu Ustvarjalna Evropa na spletu CED Slovenija in Evropske komisije.


MEDIA - DOSTOP DO TRGOV:

Zgodovinski uspeh Društva slovenskega animiranega filma!

Vodenje najpomembnejšega koprodukcijskega srečanja za področje animiranega filma v Srednji in Vzhodni Evropi, Višegrad Animation Forum (VAF), je letos uspešno prevzelo Društvo slovenskega animiranega filma - DSAF, ki je za izvedbo srečanja v letu 2018 prejelo 60.000 EUR podpore EU. Gre za prvi tovrsten uspeh Slovenije na področju spodbujanja dostopa do mednarodnih trgov. VAF, ki je del nove blagovne znamke CEE Animation za razvoj in promocijo animiranega filma v omenjeni regiji, je uvrščen med 6 renomiranih evropskih projektov za spodbujanje animacije. Poleg VAF-a so sredstva prejeli še francoski Marché International du Film d'Animation (MIFA), ki poteka v okviru najpomembnejšega svetovnega festivala animiranega filma v Annecyju, nemški Animation Production Day in tri pobude belgijske platforme Cartoon. Na razpis se je sicer prijavilo 109 prijaviteljev iz 28 držav, 53 izbranih projektov iz 19 držav pa je skupaj prejelo 7,5 milijonov EUR.

Podrobneje o projektu dostopa do trgov in izjava slovenskega vodje na spletu Motovila.


MEDIA - FILMSKO IZOBRAŽEVANJE:

Kinodvor in zavod Otok sodelujeta v kar treh od osmih podprtih projektov!

Evropska komisija bo letos podprla osem projektov filmskega izobraževanja na evropski ravni. Zavoda Kinodvor in Otok sta partnerja v treh podprtih pobudah. Gre za največjo zastopanost slovenskih organizacij v uspešnih projektih do sedaj! Projekti s slovensko udeležbo, Cinemini Europe (partner Kinodvor), Moving Cinema in The Film Corner Reloaded (partner Otok), bodo pridobili ok. 600.000 EUR od skupno dveh milijonov EUR, ki jih EU letos namenja tovrstnim projektom.

Zavod Otok nadaljuje uspešno mednarodno udejstvovanje: po končanem projektu AREM! s podporo MEDIA za filmsko izobraževanje v 2016, zdaj z novima dvema projektoma omogoča filmsko izobraževanje na več ravneh, s prepletom šolskih dejavnosti in inovativnih digitalnih pristopov. Pobuda Moving Cinema (s podporo 148.562 EUR) bo spodbudila vključevanje učiteljev v promocijo avtorskega filma v okviru izvenšolskih dejavnosti mladih. Vodja projekta je španski A Bao A Qu, partnerji projekta pa, poleg Otoka, še organizacije iz Velike Britanije, Nemčije in Litve.

Drug Otokov projekt, The Film Corner Reloaded - kulturološki pristop (s podporo 183.800 EUR), pa se osredotoča na široke možnosti opolnomočenja, ki jih spletna orodja omogočajo ne le otrokom in mladim med 11. in 18. letom starosti temveč tudi njihovim učiteljem. Projekt se bo izvajal pod vodstvom milanske Fondazione Cineteca Italiana in v sodelovanju s partnerji iz Italije, Gruzije, Velike Britanije, Srbije in Slovenije.

Osrednja tema projekta Cinemini Europe (251.844 EUR), v katerem sodeluje Kinodvor, je razvoj posebnih pedagoških filmskovzgojnih pristopov za predšolske otroke med 3. in 6. letom starosti. Prav ti so danes močno izpostavljeni filmskim in drugim avdiovizualnim vsebinam. Zato bodo partnerji iz Nemčije, Avstrije, Nizozemske in Slovenije pod vodstvom uglednega Filmskega inštituta EYE (Stichting Film Instituut Nederland) razvijali programe filmske vzgoje za najmlajše gledalce.

Na letošnji razpis za filmsko izobraževanje se je sicer prijavilo 25 upravičenih projektov, uspešnih pa je bilo osem. Vodje izbranih projektov imajo sedeže v šestih državah: na Nizozemskem (2), v Italiji (2), Španiji, Franciji, Veliki Britaniji in na Poljskem, skupaj pa v njih sodeluje 41 organizacij iz 22 držav. Ker je šest organizacij, tako kot Otok, partnersko udeleženih v več kot enem projektu, je skupno število partnerskih povezav v vseh podprtih projektih 47.


Podrobneje o projektih filmskega izobraževanja in izjave slovenskih partnerjev na spletu Motovila.


KULTURA - Rezultati rednega letnega razpisa za projekte sodelovanja in posebnega, posvečenega Evropskemu letu kulturne dediščine 2018, za Slovenijo odlični!

Ustvarjalna Evropa letos prinaša rekordno število evropskih projektov sodelovanja, med katerimi je dobršen delež s slovensko udeležbo. Konec maja in nato še konec julija so bili objavljeni rezultati dveh razpisov, ki predstavljata hrbtenico podprograma Kultura. Za 130 novih evropskih projektov sodelovanja bo skupaj namenjenih 46,3 milijonov EUR podpore EU. 20 slovenskih organizacij sodeluje v 20. projektih, kar predstavlja skoraj 15 odstotkov vseh uspešnih projektov!

Na posebnem razpisu, posvečenem ELKD - Evropskemu letu kulturne dediščine 2018, je bilo izbranih 29 projektov, ki bodo prejeli podporo EU v skupni višini skoraj 4,8 milijona EUR. Projekti, večinoma s podporo ok. 200.000 EUR, bodo prispevali h krepitvi občutka pripadnosti skupnemu evropskemu prostoru in promovirali kulturno dediščino kot vir navdiha za sodobno ustvarjanje.

Med podprtimi sta projekt REFRESH pod vodstvom Združenja zgodovinskih mest Slovenije (projektna podpora EU znaša 197.990 EUR) in CON-FRONT francoskega prijavitelja, v katerem kot partner sodeluje Ustanova Fundacija Poti miru v Posočju. V prvem mladi umetniki iz štirih držav (Slovenije, Romunije, Španije in Italije) izbrane kraje dediščine uporabljajo kot vir navdiha za ustvarjanje kulturnih vsebin ali umetniških del. V projektu CON-FRONT, ki se posveča spominu na 1. svetovno vojno, pa se bo mednarodna skupina mladih pop in rock glasbenikov ter vizualnih umetnikov na ustvarjalnih delavnicah soočila s preteklostjo. Partnerstvo projekta se razprostira od Belgije, Francije, Slovenije do Makedonije ter povezuje velik del različnih frontnih črt.

Na redni letni razpis za leto 2018 pa je prispelo skoraj 500 prijav, od tega 15 iz Slovenije. Skupaj je bil izbran 101 projekt sodelovanja iz 23 različnih držav, za katere bo Ustvarjalna Evropa namenila skoraj 41,5 milijona EUR. Med njimi so štirje projekti pod slovenskim vodstvom s skupno podporo 2,6 milijona EUR, poleg tega pa v odobrenih projektih sodeluje še 16 slovenskih partnerjev.

Razpis prijaviteljem ponuja dve kategoriji oz. vrsti projektov sodelovanja. Letos je uspelo trem slovenskim vodjem projektov manjšega obsega, ki skupaj prejmejo podporo EU v višini 600.000 EUR: Društvo slovenskih pisateljev, Zavod Projekt Atol in Ustanova Imago Sloveniae. Poleg tega pa je v izredno zahtevni kategoriji projektov večjega obsega uspelo še Zavodu Bunker, ki skupaj s kar 14 partnerji iz 13 držav, prejme podporo EU v višini 2 milijona EUR. Slednji - tako kot Društvo slovenskih pisateljev - sodeluje kar v dveh uspešnih projektih, v vlogi vodje in partnerja.

V podprtih projektih torej skupaj sodeluje 18 slovenskih organizacij, od tega 10 nevladnih organizacij in 8 javnih zavodov, s sedežem v Ljubljani, Mariboru, Piranu in Novi Gorici. Poleg štirih vodij k uspehu na razpisu prispeva še 16 slovenskih partnerjev:

  • 9 partnerjev "malih" projektov (8): Muzej za arhitekturo in oblikovanje, Mesto žensk, Občina Piran, Gledališče Glej, SNG Nova Gorica, Društvo slovenskih pisateljev, Mednarodni grafični likovni center, Druga godba, SNG Maribor;

  • 7 partnerjev "velikih" projektov (7): Lutkovno gledališče Ljubljana, Nomad Dance Academy Slovenija, ZRC SAZU, Moderna galerija, Plesni teater Ljubljana, Zavod Bunker, Zavod Kersnikova.

Čeprav so na razpis prispele prijave iz vseh upravičenih držav podprograma Kultura, prihajajo vodje 101 projekta iz le 23. držav, med njimi tudi štirje iz Slovenije. Partnerji v teh projektih pa bodo spletli mrežo, ki se razprostira čez 41 držav članic programa. Slovenske organizacije skupaj ustvarjajo mednarodne povezave s partnerji iz 26 različnih držav! Letos največ sodelujejo s Hrvaško.


Več o rezultatih obeh razpisov v prilogi "KULTURA - Projekti sodelovanja - Razpis ELKD in Razpis 2018".