O-STA

Pogoji 182. avkcije enomesčenih zakladnih menic

Ministrstvo za finance RS

objavlja

POGOJE

182. AVKCIJE ENOMESEČNIH ZAKLADNIH MENIC

ki bo v sredo, 27.10.2004

V sredo, 27.10.2004 od 13.30 do 14.00 ure, bo Ministrstvo za finance izvedlo 182. avkcijo enomesečnih zakladnih menic.

Razpisana emisija 182. serije enomesečnih zakladnih menic z oznako RSEZM182251104 znaša 7.000.000.000 SIT oziroma 700 lotov v apoenih po 10.000.000 SIT.

Obrestna mera enomesečnih zakladnih menic se bo oblikovala na podlagi cene, določene na avkciji.

Vplačilo na avkciji sprejetih naročil enomesečnih zakladnih menic bo v četrtek, 28.10.2004, zapadlost pa v četrtek 25.11.2004 (število dni do zapadlosti je 28 dni).

Vlagatelji lahko svoja naročila za nakup enomesečnih zakladnih menic posredujejo preko naslednjih pooblaščenih vpisnikov:

Abanka d.d. (01 471 82 15), Bank Austria Creditanstalt d.d. (01 587 67 93), Factor banka d.d. (01 230 66 16), Mariborska borzno posredniška hiša d.o.o. (02 229 23 85), Nova Ljubljanska banka d.d. (01 476 52 09) in SKB banka d.d. (01 471 50 95).

Podrobne informacije dobite pri vseh pooblaščenih vpisnikih in izdajatelju: Ministrstvo za finance, Zakladnica enotnega zakladniškega računa države, Beethovnova 11, 1502 Ljubljana, telefon: 01/369 64 32, 01/369 64 30, telefaks: 01/369 64 39, e-mail: aleksandra.cernjac@mf-rs.si, primoz.dolenc@mf-rs.si.