O-STA

Besedna postaja: predstavitev knjige prof. dr. Valentina Kalana

Na Besedni postaji

v torek, 16. oktobra 2018, ob 17.00 uri (Modra soba / 5. nad. Filozofske fakultete)

Valentin Kalan, Hypokrisis. Fenomenološka interpretacija Aristotelovih epohalnih del

(Znanstvena založba Filozofske fakultete)

Delo Valentina Kalana se sooča z dejstvom, da Aristotelova filozofija - ne brez razloga - deluje šolsko, sholastično, včasih za samoumevno in zatorej pogosto tudi odvečno. Poleg tega premajhna prisotnost zgodovine filozofije v gimnazijah onemogoča elementarno poznavanje Aristotela, tako analitike kakor prve filozofije - φύσις, ἀλἠθεια, οὐσία, ὐποκείμενον.

Delo obravnava predvsem dela s področja Aristotelove teoretske filozofije: metafiziko oziroma prvo filozofijo, t. i. "ontologijo", fiziko in kozmologijo ter psihologijo - ki pri Aristotelu spada v prvo filozofijo, ter deloma etiko, politiko, logiko, spoznavno teorijo in mestoma estetiko. Drugič pa velja poudariti, da svojo imanentno analizo Aristotelovih del interpretativno postavi v obzorje tako zgodnje kot pozne Heideggerjeve misli. Delo je rezultat večletnih filozofskih in prevajalskih prizadevanj, ki jih predvsem zaznamujejo prevodi temeljnih Aristotelovih del v slovenščino O duši, Metafizika, Fizika I-IV, O nastajanju in propadanju. V pogledu filozofskega pristopa izstopa soočenje Aristotela s Heideggerjem, kar delu daje posebno veljavo na tem polju filozofskih raziskav. Še posebej velja poudariti uvodno razlago hermenevtične razsežnosti hypokrisis, ki metodično obeležuje celotno razpravo, analizo soodnosa med psyche in Dasein (tubitjo), sistematični pretres Aristotelove fizike in metafizike, eksplikacijo pojma sveta, fenomenološko karakterizacijo phantasia ter aktualni pogled na etično in politično razsežje Aristotelove filozofije. Soočenje Aristotela s Heideggerjem tako omogoča, da si ustvarimo nekoliko drugačno sliko o sodobnosti Aristotela od sicer običajne, hkrati pa se s tem osvetlijo pomembne podlage Heideggerjeve misli.

Pogovor z avtorjem knjige bo vodil prof. dr. Dean Komel.

Prijazno vabljeni!

Napovedujemo:

23. oktobra 2018, ob 17.00 uri - pogovor o knjigi McKenzie Wark, Molekularno rdeče: teorija za dobo antropocena (Sophia)

Besedne postaje prireja Knjigarna Filozofske fakultete UL, Aškerčeva 2, Ljubljana, tel. št. : 01/241 11 19, https://knjigarna.ff.uni-lj.si/ .

Tokratno Besedno postajo so pripravili skupaj z Znanstveno založbo FF.

Dogodek je del kulturnega programa knjigarne, ki ga sofinancira Javna agencija za knjigo Republike Slovenije.