O-STA

Subjekti spodbujanja regionalnega razvoja (12 regionalnih razvojnih agencij) zmanjšuje vrzel med mladimi in kadrovskimi potrebami delodajalcev s pomočjo sofinanciranja kadrovskih štipendij.

Problematika pridobivanja ustreznih kadrov v podjetjih je vedno večja, razlogov za to je veliko: izobraževalni programi mladih pogosto niso skladni s pričakovanji in potrebami delodajalcev, vse več je visoko izobraženega kadra - primanjkuje pa kadrov na poklicni in srednješolski ravni. Za zmanjšanje vrzeli so potrebni dobro načrtovani ukrepi tako na državni ravni kot tudi s strani delodajalcev.

V vseh dvanajstih regijah se na območju celotne Slovenije izvaja instrument Regijska štipendijska shema, kratko imenovano RŠS, katerega namen je delodajalcem zagotoviti ustrezen kader s pomočjo sofinanciranja kadrovskih štipendij v višini 50 % podeljene kadrovske štipendije delodajalca in celo v višini 70 % kadrovske štipendije, če je ta opredeljena v Politiki štipendiranja za obdobje 2015-2019.

V obdobju 2008-2015 je bilo v Slovenji v okviru RŠS štipendiranih že preko 4000 mladih (dijakov in študentov) v sodelovanju tisoč in več delodajalcev. V zadnjih dveh letih, torej v letu 2017 in 2018, pa je v okviru RŠS štipendiranih že okoli 800 mladih. Štipendist vsako šolsko/študijsko leto pri delodajalcu, ki ga štipendira, opravi delovno prakso, skozi katero štipendist spozna dejavnost in delo v podjetju, delodajalec pa prepozna njegove poklicne potenciale. Po zaključku izobraževanja sledi zaposlitev pri delodajalcu.

Subjekti spodbujanja regionalnega razvoja - regionalne razvojne agencije - že vključujemo v RŠS za šolsko/študijsko leto 2018/2019 nove delodajalce in mlade, saj smo v septembrskih dneh že objavili Javni razpis za dodelitev sredstev za sofinanciranje kadrovskih štipendij delodajalcem za š. leto 2018/2019.

Instrument RŠS izvajamo na regionalni ravni v partnerstvu z Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, delodajalci in mladimi. Namen je spodbuditi razvoj človeških virov in gospodarstva za skladnejši razvoj regij. Operacijo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz sredstev Evropskega socialnega sklada.

Za več informacij smo vam na voljo in vas lepo pozdravljamo.

Naročnik: 12 regionalnih razvojnih agencij - izvajalcev Regijske štipendijske sheme :

Pora razvojna agencija Gornja Radgona; Mariborska razvojna agencija; RRA KOROŠKA regionalna razvojna agencija za Koroško regijo d.o.o.; RASR, Razvojna agencija Savinjske regije, d.o.o.; Regionalna razvojna agencija Zasavje; Regionalna razvojna agencija Posavje; Razvojni center Novo mesto d.o.o.; Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije; BSC, poslovno podporni center, d.o.o., Kranj; RRA Zeleni kras, d.o.o.; Posoški razvojni center; Regionalni razvojni center Koper