O-STA

Pogoji avkcij enomesečnih zakladnih menic

Ministrstvo za Finance Republike Slovenije

objavlja

POGOJE

AVKCIJ ENOMESEČNIH MESEČNIH ZAKLADNIH MENIC

ki bodo v mesecu NOVEMBRU 2004

V novembru 2004 bo Ministrstvo za finance izvedlo štiri avkcije enomesečnih zakladnih menic in sicer 03.11.2004, 10.11.2004, 17.11.2004 in 24.11.2004.

Razpisane emisije 183., 184., 185. in 186. serije enomesečnih zakladnih menic z oznako RSEZM183021204, RSEZM184091204, RSEZM185161204 in RSEZM186231204 bodo znašale 7.000.000.000 SIT oziroma 700 lotov v apoenih po 10.000.000 SIT.

Obrestna mera enomesečnih zakladnih menic se bo oblikovala na podlagi cene, določene na avkciji.

Vplačilo na avkciji sprejetih naročil enomesečnih zakladnih menic bo en delovni dan po uspešno izvedeni avkciji.

Vlagatelji lahko svoja naročila za nakup enomesečnih zakladnih menic posredujejo preko naslednjih pooblaščenih vpisnikov:

Abanka d.d. (01 471 82 15), Bank Austria Creditanstalt d.d. (01 587 67 93), Factor banka d.d. (01 230 66 16), Mariborska borzno posredniška hiša d.o.o. (02 229 23 85), Nova Ljubljanska banka d.d. (01 476 52 09) in SKB banka d.d. (01 471 50 95).

Podrobne informacije dobite pri vseh pooblaščenih vpisnikih in izdajatelju: Ministrstvo za finance, Zakladnica enotnega zakladniškega računa države, Beethovnova 11, 1502 Ljubljana, telefon: 01/369 64 32, 01/369 64 30, telefaks: 01/369 64 39, e-mail: aleksandra.cernjac@mf-rs.si, primoz.dolenc@mf-rs.si.