O-STA

V Žalcu podelili priznanja najlepšim

Projekt "Najlepši kraj, hiša in kmetija " vsako leto izvaja ZKŠT Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec v sodelovanju z Zvezo turističnih društev Občine Žalec ter Občino Žalec. Nastal je na osnovi projekta Turistične zveze Slovenije "Moja dežela, lepa in gostoljubna" in je organiziran s ciljem izboljšati kakovost življenja občank in občanov Občine Žalec in turistov, obiskovalcev, prispevati k trajnostnemu razvoju v urejenem in zdravem okolju, poskrbeti za večjo turistično privlačnost naših krajev, za učinkovitejšo promocijo Občine Žalec in posledično Slovenije in turizma ter prispevati k razvoju turistične in ekološke zavesti ljudi.

Sodelujoči v izboru dokazujejo, da je vedno močnejše zavedanje, da se z lepo urejenim in zdravim okoljem, zvišuje tudi kakovost življenja.

Ocenjevalno komisijo so sestavljali: predsednica Štefanija Kos Zidar ter članice in član Cvetka Pernovšek, Tilka Potočnik, Katja Fajič in Uroš Govek.

Komisija se je na oglede odpravila dvakrat, v mesecu juniju in avgustu, in je tudi letos bila postavljena pred težko nalogo.

Na zaključni prireditvi, ki je bila včeraj v Domu II. slovenskega tabora Žalec, so podelili priznanja v naslednjih kategorijah:

I. Kraj

1. mesto: Grče, Šempeter;
2. mesto: središče vasi Ponikva, okolica gasilskega doma;
3. mesto: Velika Pirešica, levi del od semaforja do stare POŠ.

II. Hiša:

1. mesto: Ana in Zvone Mirt, Galicija;
2. mesto: Družina Bračič, Levec;
3. mesto: Lenka in Beno Božič, Šempeter.

III. Kmetija:

1. mesto: Cvetka in Dani Žagar, Dobriša vas;
2. mesto: Jožica Pečnik, Velika Pirešica;
3. mesto: Družina Žnidarčič, Šempeter.

IV. Vrtec:

1. mesto: Vrtci Občine Žalec, enota Žalec I.

V. Poslovni objekt:

1. mesto: Gasilski dom PGD Velika Pirešica;
2. mesto: SIP Šempeter, d. d.
Tretje mesto ni bilo podeljeno.

VI. Obnovljeni objekt kulturne dediščine:

1. mesto: Župnijska cerkev sv. Pankracija, Griže;
2. mesto: Kapela pri Arčan, Kasaze;
3. mesto: Ramšakov križ družine Galič, Šempeter.

Priznanja sta podeljevala:

- Janko Kos, župan Občine Žalec,

- Štefanija Kos Zidar, predsednica ocenjevalne komisije.

Prejemnike priznanj in vse udeležence prireditve je pozdravil tudi predsednik Turistične zveze Slovenije Peter Misja.

Program prireditve je popestril ansambel Unikat, povezoval ga je Franci Podbrežnik, sceno je izdelal Silvo Lavtižar.

Na fotografiji župan Janko Kos in predsednica ocenjevalne komisije Štefanija Kos Zidar z vsemi prejemniki priznanj

Avtor fotografije: Tone Tavčer (več fotografij je na spletni strani: www.zkst-zalec.si).