O-STA

Prihodnost navtične industrije: dobiček, zeleno, družbeno odgovorno

Fakulteta za management
Univerze na Primorskem

vabi na predstavitev izsledkov projekta iBlue

PRIHODNOST NAVTIČNE INDUSTRIJE:

DOBIČEK, ZELENO, DRUŽBENO ODGOVORNO
Metodologija 3-PBM za transformacijo poslovnega modela

Koper 115. november 2018 I ob 10. uri

Fakulteta za management l Trg Brolo 12 l INNOlab

Sodelujejo:

dr. ROBERTO BILOSLAVO,
vodja projekta, Fakulteta za management (UP)

dr. MAJA URAN MARAVI
Č,
Fakulteta za turistične študije - Turistica (UP)

dr. DANA HOJNIK,
Fakulteta za management (UP)

VLJUDNO VABLJENI!

O dogodku Namen projekta iBlue je vzpostaviti mednarodno mrežo ponudnikov podpornih storitev v navtičnem sektorju na območju Sredozemlja ter razviti poslovni model za inoviranje, ki bo temeljil na treh stebrih inovativnosti: ekonomskem, družbenem in okoljskem.

Program:
 Kratka predstavitev projekta iBlue, dr. Roberto Biloslavo
 Primeri dobre prakse v navtični panogi, dr. Maja Uran Maravić
 Predstavitev metodologije 3-PBM za transformacijo poslovnega modela, dr. Jana Hojnik Predstavili bomo inovativno metodologijo za transformacijo poslovnega modela in način, kako jo podjetja lahko implementirajo za posodobitev svojega poslovanja, s čimer lahko dosežejo večjo konkurenčnost v panogi ob hkratnem upoštevanju načel trajnostnega razvoja.

Želimo si, da pri implementaciji te metodologije (ki bo predstavljena podjetjem v državah Sredozemlja) slovenska navtična podjetja ne bodo izostala, ampak bodo izkoristila znanje in konkurenčno prednost, ki jo s preverjanjem metodologije lahko ustvarijo. Poleg tega pa bodo s svojimi izkušnjami in mnenjem lahko pripomogla k boljšemu razvoju projekta.
Zato še posebej vabljeni, da se dogodka udeležite.

Dodatne informacije: Katarina Košmrlj Muha | Skrbnica za komunikacijo pri projektu iBlue Univerza na Primorskem | Fakulteta za management | Cankarjeva 5 | 6000 Koper 00386 (0)5 610 20 16 | katarina.muha@fm-kp.si www.fm-kp.si

Projekt poteka v okviru sofinanciranja Evropskega sklada za regionalni razvoj (Interreg Mediteran), v njem pa sodeluje 8 partnerjev iz Slovenije, Hrvaške, Italije, Francije, Španije, Portugalske, Albanije in Grčije. Med partnerji so predvsem področne obrtno-trgovinske zbornice, trije visokošolski zavodi in znanstveno-tehnološki park.