O-STA

Rezultati 79. avkcije trimesečnih zakladnih menic in 28. avkcije dvanajstmesečnih zakladnih menic

Ministrstvo za finance Republike Slovenije

objavlja

REZULTATE

79. AVKCIJE TRIMESEČNIH ZAKLADNIH MENIC

in

28. AVKCIJE DVANAJSTMESEČNIH ZAKLADNIH MENIC

ki je bila v torek, 23.11.2004 v času od 13.30 do 14.00 ure.

Razpisana emisija 79. serije trimesečnih zakladnih menic z oznako RSTZM079240205 je znašala 7.000.000.000 SIT oziroma 700.000 lotov v apoenih po 10.000 SIT.

Na avkciji trimesečnih zakladnih menic je bilo preko pooblaščenih vpisnikov podanih 862.173 lotov naročil investitorjev, od tega je Ministrstvo za finance sprejelo 700.001 lotov naročil v skupni vrednosti 7.000.010.000 SIT po enotni ceni 99,078. Na podlagi cene sprejete na avkciji znaša nominalna letna obrestna mera za vpisane trimesečne zakladne menice 3,68%.

Ponudbe so bile podane v razponu cene med 100,000 in 99,036 (obrestna mera od 0,00% do 3,85% p.a.).

Republika Slovenija jamči za izplačilo 79. serije trimesečnih zakladnih menic, ki bo 24.02.2005.

Razpisana emisija 28. serije dvanajstmesečnih zakladnih menic z oznako RSDZM028241105 je znašala 6.500.000.000 SIT oziroma 650.000 lotov v apoenih po 10.000 SIT.

Na avkciji dvanajstmesečnih zakladnih menic je bilo preko pooblaščenih vpisnikov podanih 1.530.110 lotov naročil investitorjev, od tega je Ministrstvo za finance sprejelo 650.002 lotov naročil v skupni vrednosti 6.500.020.000 SIT po enotni ceni 96,488. Na podlagi cene sprejete na avkciji znaša nominalna letna obrestna mera za vpisane dvanajstmesečne zakladne menice 3,60%.

Ponudbe so bile podane v razponu cene med 96,730 in 96,206 (obrestna mera od 3,34% do 3,90% p.a.).

Republika Slovenija jamči za izplačilo 28. serije dvanajstmesečnih zakladnih menic, ki bo 24.11.2005.

Rezultati avkcije in Prospekt za zakladne menice so objavljeni tudi na spletnih in WAP straneh Ministrstva za finance http://www.gov.si/mf/slov/menice/prosp.html in http://wap.gov.si/mf/index.wml.

Naslednja avkcija trimesečnih in šestmesečnih zakladnih menic bo 28.12.2004, naslednja avkcija dvanajstmesečnih zakladnih menic pa 27.01.2005.