O-STA

Erasmus+ projekt "STEM For All Seasons" na OŠ Vižmarje Brod, Ljubljana

STEM For All Seasons je naslov Erasmus+ projekta, ki ga izvajamo na OŠ Vižmarje Brod, Ljubljana. Projekt se je začel septembra 2016 in se bo zaključil februarja 2019. V projektu sodelujemo šole iz Slovenije, Irske, Portugalske, Grčije in Nemčije. Končni cilj projekta je povečati zanimanje za STEM predmete med učenci, ter poučevanje teh predmetov na integriran način. V projekt je vključenih okrog 300 učencev na naši šoli, starih od 6 -12 let

Učenci so se v okviru projekta naučili delati z vremensko postajo. Uporabljali so jo kot izhodišče za meritve in poskuse. Pri pouku tehnike so izdelovali vremenske inštrumente / vremenske učne pripomočke, (npr. vetrne vreče, zmaje, vetrnice, vetromere, padala, knjige o podnebjih, vremenske namizne igre, itd), ki so jih zbirali v vremenski škatli Weather Box. Prepričani smo, da smo s pomočjo projekta uspeli uvesti bolj zanimiv pouk za učence, vzpodbuditi njihovo zanimanje za naravoslovne predmete ter tekmovanja, tako da smo uvedli moderne učne pripomočke in orodja pri pouku STEM predmetov (npr. Scratch, PP animations, Raspberry Pi, Arduino board, robotiko, spletne aplikacije npr Kahoot...). Učenci od letos sodelujejo na mednarodnem tekmovanju v robotiki "First Lego League". Nakupili smo mBot robote za programiranje v Scratch programu in razpisali tečaj robotike. Učenci znajo bolje sprejemati nove kulture in drugačnost, povečali smo tako njihovo znanje naravoslovja, kot tudi IKT kompetenc.

Učitelji smo, predvsem na dveh izobraževalnih dogodkih v Grčiji in na Irskem, pridobili veliko novih znanj na področju modernih tehnologij in spoznali inovativne pristope pri poučevanju. Izdelali smo učne priprave za integriran pouk poučevanja STEM predmetov, si jih izmenjali s partnerskimi šolami, sledila je izvedba pouka po teh pripravah. Vsa znanja smo posredovali tudi ostalim učiteljem na šoli. Učitelji smo krepili timsko sodelovanje, medpredmetno povezovanje in jezikovne kompetence. Učiteljem nam bo najbolj ostal v spominu obisk računalniškega podjetja DELL na Irskem. Za nas so na dan obiska pripravili velik dogodek, ogledali smo si celotno podjetje in dobili širok vpogled v delovanje multinacionalke. Najbolj zanimivo za nas kot učitelje pa je bil vpogled v predstavitev, kako naša partnerska šola sodeluje s tako velikim podjetjem na področju robotike.

Na naši šoli se trudimo vpeljati projektne aktivnosti v redni pouk, torej v kurikulum, predvsem zato, ker želimo vpeljati trajnostne spremembe in izboljšave, posledično povečati učinkovitost pouka, vzpostaviti več medpredmetnega sodelovanja med učitelji, nove metode poučevanja - integrirano poučevanje STEM predmetov ter smotrno in načrtno rabo IKT pri pouku. Eden od učinkov projekta na šolo je tudi povečano mednarodno sodelovanje na naši šoli. Vzpostavili smo stik s šolami JV Evrope, ter bili uspešni pri prijavi treh novih Erasmus+ projektov na temo robotike, uporabe mikrobitov in virtualne resničnosti. Z vsemi tremi novimi projekti bomo še nadgradili naše znanje STEM področja.

Vse dejavnosti in projektni rezultati so dostopni na naši šolski spletni strani www.osbrod.si

Koordinator projekta:

Sonja Šega
sonja.sega@guest.arnes.si