O-STA

Erasmus+ projekt "Improving Mental Health through Playground Games" na OŠ Vižmarje Brod, Ljubljana

Improving Mental Health through Playground Games je naslov Erasmus+ projekta, ki smo ga izvajali na OŠ Vižmarje Brod, Ljubljana. Projekt se je začel septembra 2017 in se je zaključil avgusta 2020. V projektu smo sodelovale šole iz Slovenije, Irske, Grčije, Litve, Španije, Francije in Poljske.

Končni cilj projekta je bil izboljšati duševno zdravje in obogatiti svet čustvovanja naših učencev. Čustva smo raziskovali skozi zabaven element iger. Učencem smo pomagali prepoznati, razumeti in razvijati čustva/ čustvena stanja kot so: veselje, žalost, skrb, strah, tesnoba, napetost, živčnost, upanje, razočaranje. Pokrivali smo cel razpon čustev, pozitivna in negativna. Ta čustva smo raziskovali tako, da smo uporabljali različna sredstva v okviru kurikuluma. V igre smo vnesli likovno umetnost, glasbo, poezijo, igre, zgodbe in tako raziskovali svet čustvovanja. Učence smo opremili z veščinami potrebnimi za odprto izražanje svojih čustev in občutkov.

V okviru projekta smo v treh letih izpeljali veliko aktivnosti: učenci so izdelali digitalno knjigo, kjer so predstavili lokalne znamenitosti svojega kraja; izdelali smo božične voščilnice na temo čustev in jih poslali partnerskim šolam. Učenci so izpolnili vprašalnike o tem, kako dobro poznajo partnerske države, izvedli smo tudi anketo in diskusijo o tem, kako dobro poznajo svoja čustva, kako jih prepoznavajo, kako izražajo. Na najbolj opazno steno v naši šoli smo postavili oglasno desko, ter kažipot, ki kaže razdalje med partnerskimi državami, informacije o vsaki državi. Naša oglasna deska obsega celo steno, izdelana pa je iz tanke magnetne plasti. Oglasna deska je v obliki zemljevida Evrope, ki ga dopolnjujemo in spreminjamo ob vsaki izvedeni aktivnosti. Naša šola je izdelala skupni blog, kamor vse države sproti nalagamo svoje izdelke in poročila svojih aktivnosti: https://tomazmurn.wixsite.com/gamesofschools. V aprilu 2018 smo na naši šoli zelo aktivno obeležili svetovni dan knjige in predstavili projektnim partnerjem kako ta dan poteka na naši šoli. Dramatizirali smo Skakespearova dela, učenci so se oblekli v literarne junake (Romeo in Julija), deklamirali so renesančno poezijo, obiskal nas je španski pisatelj, organizirali smo noč knjige z obiskom posebnega gosta, stojnico knjig, izdelavo kazalk, izdelavo selfijev...). Izdelali smo knjigo pesmi, ki ohlapno temelji na temi "Healthy mind". Izdelali smo knjigo 5 iger, ki se jih učenci igrajo v podaljšanem bivanju. Igre smo posneli, prevedli in predstavili tudi drugim partnerskim šolam. Ustvarili smo komičnega junaka in izdelali in izdali strip. Ob pisanju komičnega stripa smo učence spodbujali, da vključijo moralne dileme, reševanje problemov, ter tudi vsakdanje probleme, s katerimi se srečujejo otroci v šoli in izven nje. Učenci petih razredov so obiskali dom za ostarele, kjer so igrali inštrumente in peli pesmi, izdelali so posterje, ki promovirajo duševno in fizično blagostanje in dobro počutje. Oddelki RS so prikazali slovenske ljudske igre na delovno soboto. Vsak mesec smo izbrali čustvo meseca in izdelke objavili na EU oglasni deski.

Najbolj pa smo ponosni na uvedbo igralnega dne na zadnji delovni dan pred božično-novoletnimi počitnicami. Prvo projektno leto, v decembru 2017, smo izvedli igralni dan na temo "Memory". Na našo projektno temo čustva je vsak razred izdelal igro "Memory" z 20 igralnimi karticami, razrede smo medgeneracijsko pomešali (npr prvošolčki so delali skupaj z osmimi razredi), učencem je bilo to izredno všeč. V decembru 2018 smo izvedli igralni dan z naslovom "PreBrodizziv". V decembru 2019 pa smo izvedli igralni dan z naslovom "BrodBox".

Igralni dan v decembru pred prazniki bomo ohranili tudi v prihodnje, saj tako sodeluje cela šola, učenci razvijajo socialne kompetence, se medgeneracijsko povezujejo, se učijo izražati in prepoznavati svoja čustva. Prvi dve šolski uri učenci medgeneracijsko izdelajo igro, ki se jo nato igrajo naslednji dve šolski uri.

Učinek našega projekta je po koncu projektnega obdobja težko merljiv zaradi narave naše teme, saj je naš končni cilj izboljšanje duševnega zdravja, boljše izražanje in prepoznavanje čustev. Kljub temu pa smo skušali izmerili ali so projektne aktivnosti dejansko doprinesle k boljšim odnosom med učenci, ali se je število napotitev na obravnavo v šolsko svetovalno službo zmanjšalo, posledično število ukrepov, ali je število pritožb manjše, ali učenci pokažejo večji interes za nove stvari, večjo sodelovalnost. Ugotovili smo, da se vse zgoraj našteto dejansko zgodilo, zmanjšalo se je tudi število vzgojnih ukrepov. Ker pa je trenutna situacija specifična zaradi epidemije, in bi bili rezultati lahko varljivi zaradi večmesečnega dela na daljavo, smo se odločili, da bomo po koncu naslednjega šolskega leta učinke izmerili znova. Med učitelji smo ugotovili večjo sodelovalnost, predvsem povečano medpredmetno povezovanje. Ugotovili smo tudi dvig motivacije. Učitelji so krepili jezikovne kompetence, v primerjavi s prejšnjimi leti se je na naši šoli močno povečal interes za mobilnosti učiteljev.

Projektni sestanki (vsako državo smo obiskali enkrat) so bili zelo uspešni in so imeli velik učinek na nadaljnje sodelovanje med državami v projektni skupini. Zaradi epidemije pa nismo mogli izpeljati zadnjega sestanka v Atenah, ki je bil predviden v maju 2020.

Na naši šoli se trudimo vpeljati projektne aktivnosti v redni pouk, torej v kurikulum, predvsem zato, ker želimo vpeljati trajnostne spremembe in izboljšave, posledično povečati učinkovitost pouka, vzpostaviti več medpredmetnega sodelovanja med učitelji, nove metode poučevanja. Eden od učinkov projekta na šolo je tudi povečano mednarodno sodelovanje na naši šoli. Prijavili smo 4 nove Erasmus+ projekte, saj želimo naša znanja še poglobiti in nadgraditi.

Vse dejavnosti in projektni rezultati so dostopni na naši šolski spletni strani www.osbrod.si

Koordinator projekta:

Sonja Šega

sonja.sega@guest.arnes.si