O-STA

Erasmus+ projekti na OŠ Vižmarje Brod, Ljubljana

InDemand je naslov Erasmus+ projekta, ki ga izvajamo na OŠ Vižmarje Brod, Ljubljana. Kratica v naslovu projekta InDEMAND pomeni učitelje, ki delajo naslednje: INvestigate, DEsign, MAke 'N' Deliver (results). Projekt je financiran s strani EU.

Projekt se je začel septembra 2020 in se bo zaključil junija 2023. V projektu sodelujemo šole iz Malte (koordinator), Slovenije, Irske, Italije in Španije. Končni cilj projekta je povečati zanimanje za STEM predmete med učenci, ter poučevanje teh predmetov na integriran način. Ključni cilj je tudi strokovni razvoj učiteljev, saj smo se učitelji naučili novih veščin in metod kako posredovati STEM znanja svojim učencem, predvsem kako jih poučevati na integriran način. Med vsemi partnerskimi šolami poteka izmenjava idej, učnih priprav in dobrih praks STEM področja. Trudimo se tudi za smotrno in načrtno rabo IKT pri pouku. Kot cilj smo si zadali tudi uvrščanje na tekmovanja na tem področju na mednarodni ravni in s tem povečati tudi prepoznavnost šole. V projekt je vključenih okrog 300 učencev na naši šoli.

Učitelji smo se udeležili 5 izobraževalnih dogodkov. Vsaka partnerska šola je pripravila delavnice in izobraževanja na eno, vnaprej določeno projektno temo (konstrukcije/materiali, enostavni mehanizmi, enostavni tokokrog, robotika). Učenci v tem projektu niso bili neposredno udeleženi na mobilnostih, ampak so sodelovali le posredno, na šoli. Za vsako od naštetih tem smo pripravili izzive in si jih izmenjali s partnerskimi šolami. Febuarja 2023 smo izdali skupno projektno knjigo, ki vsebuje nabor idej, izzivov, virov in učnih priprav. Na izobraževalnih dogodkih smo imeli tudi debatne sestanke na temo STUDY LESSONS (načrtovanje v timu, izvedba učne ure, hospitacije in analiza).

Prvi izobraževalni dogodek je potekal oktobra 2021 na naši šoli, kjer smo našim projektnim partnerjem pripravili izobraževanje na temo mehanizmov. Drugi dogodek je potekal v maju 2022 na Irskem (Kilkenny), tu smo spoznavali temo konstrukcij in materialov. Tretji dogodek je potekal v oktobru 2022 v Španiji (Aranjuez), kjer smo se udeležili delavnic na temo robotike. Četrti dogodek je potekal novembra 2022 na Malti (Siggiewi) na temo STEM izzivov, zadnji dogodek pa je potekal marca 2023 v Italiji (Moiano), kjer smo spoznavali enostavni električni tokokrog.

Eden od ciljev, ki smo si ga zadali je tudi uvrščanje na tekmovanja na tem področju na mednarodni ravni in s tem povečati tudi prepoznavnost šole. V obdobju trajanja projekta je na naši šoli zaživela skupina Robostorms 001, ki se ukvarja z robotiko. Skupina učencev, ki se ukvarja z robotiko je pod pod vodstvom mentorice Mirjam Sedmak zelo aktivna in se udeležuje tudi tekmovanj FIRST LEGO League.

Naši učenci so se uvrstili na Odprto državno prvenstvo FLL Slovenije / Finale regije Adria 18. 3. 2023 na Fakulteti za elektrotehniko v Ljubljani. Sodelovalo je 220 mladih raziskovalcev in robotikov iz petih držav. V Sloveniji se je na regijskem srečanju v finale uvrstilo 17 ekip, v regiji Adrija (Slovenija, Hrvaška, Srbija, BIH in Črna gora) pa je sodelovalo 28 ekip. Organizator in izvajalec programa in dogodkov FIRST LEGO liga v Sloveniji je organizacija Super Glavce. Naša še mlada skupina Robostorms 001 se je v letošnjem letu prvič uvrstila v finale državnega prvenstva. V času do državnega prvenstva smo zavzeto razvijali projektno nalogo z naslovom "Naša šola kot povezovalni člen za energetsko sodelovanje", ki smo jo predstavili tudi v kabinetu župana Zorana Jankoviča, dopolnjevali in razvijali smo misije robota, beležili gradnjo novih nastavkov za tehnični interviju in ozaveščali vrednote FLL-ja. Pomerili in spoznali smo se z mnogimi ekipami, ki imajo že dolgoletno tradicijo in izkušnje iz sodelovanja na svetovnih prvenstvih. Tudi sami smo si nabrali novih izkušenj in idej za nadaljnje raziskovanje. Predstavljene so bile najboljše projektne naloge s področja Energije, v katerih so predstavljene rešitve, ki bodo nekoč del našega življenja. V skupnem seštevku vseh štirih področij smo v Sloveniji zasedli 8., v regiji Adrija pa 9. mesto.

Učitelji smo na vseh dogodkih pridobili veliko novih znanj na področju modernih tehnologij in spoznali inovativne pristope pri poučevanju. Vsa znanja smo posredovali tudi ostalim učiteljem na šoli. Učitelji smo krepili timsko sodelovanje, medpredmetno povezovanje in jezikovne kompetence. S sodelovanjem z drugimi evropskimi šolami naši šoli dajemo nove dimenzije, izmenjujemo dobre prakse in učencem omogočamo ne samo nova naravoslovna znanja, ampak tudi povečujemo njihovo zanimanje za STEM predmete ter izboljšujemo njihove IKT kompetence. V tem šolskem letu smo razpisali tečaje robotike in učence prijavili na tabore za nadarjene na to temo. V maju 2023 nas obišče skupina učencev in učiteljev iz Finske na temo robotike (poudarek na Vex robotiki). Gre za pripravljalni obisk za naše naslednje Erasmus + projekte. Naslednje leto tako načrtujemo, da bomo sodelovali tudi na tekmovanjih iz Vex robotike.

Na naši šoli se trudimo vpeljati projektne aktivnosti v redni pouk, torej v kurikulum, predvsem zato, ker želimo vpeljati trajnostne spremembe in izboljšave, posledično povečati učinkovitost pouka, vzpostaviti več medpredmetnega sodelovanja med učitelji, nove metode poučevanja - integrirano poučevanje STEM predmetov ter smotrno in načrtno rabo IKT pri pouku. Eden od učinkov projekta na šolo je tudi povečano mednarodno sodelovanje na naši šoli. Letos smo bili uspešni pri prijavi novih Erasmus+ projektov, dodeljena nam je bila Erasmus Akreditacija do leta 2027.

Vse dejavnosti in projektni rezultati so dostopni na naši šolski spletni strani www.osbrod.si

Koordinator projekta:

Sonja Šega

sonja.sega@guest.arnes.si

Ljubljana, 2.5.2023