O-STA

Erasmus+ projekti na OŠ Vižmarje Brod, Ljubljana

Na naši šoli smo v avgustu 2021 zaključili 2 Erasmus+ projekta z naslovom: "Dawn of schools with education 4.0" in "VleaRning". Oba projekta sta bila naravoslovne narave, ker se trudimo v naš pouk vpeljati integrirano poučevanje STEM predmetov ter smotrno in načrtno rabo IKT pri pouku.

Projekt "Dawn of schools with education 4.0" se je začel septembra 2018, končal pa avgusta 2021. V projektu smo sodelovale šole iz Slovenije, Turčije, Portugalske, Finske, Švedske in Latvije. Končni cilj projekta je bil ustanoviti "Klub robotike in STEM-a" na naši šoli, ter s tem povečati zanimanje učencev za STEM predmete ter področje robotike. Kot cilj smo si zadali tudi uvrščanje na tekmovanja na tem področju na mednarodni ravni in s tem povečati tudi prepoznavnost šole. V projekt je bilo vključenih okrog 250 učencev na naši šoli.

Udeležili smo se 4 izobraževalnih dogodkov, povsod smo zraven peljali tudi učence devetih razredov. V Turčiji smo sodelovali na dogodku "Lego EV3 Mindstorms", na Portugalskem se je odvil dogodek "Coding and programming", kjer so se učenci učili programiranja Mbot robotov. Na Finski šoli smo spoznali "Vex robote", udeležili smo se tudi tekmovanja na to temo, ki so ga organizirali naši finski partnerji. Na Švedskem smo prisostvovali dogodku "3D printing". Zaradi epidemije pa smo morali 2 dogodka izvesti na daljavo. Naša šola je organizirala spletni dogodek na temo virtualne resničnosti, saj nam je tema dobro znana iz drugega Erasmus + projekta, tako smo prepletli oba projekta in pridobljena znanja. Naša partnerska šola iz Latvije pa je organizirala spletni dogodek na temo dronov. Vsa pridobljena znanja na teh dogodkih smo že skušali vpeljati v redni pouk, nakupili smo robote, lego kocke in drone. Udeležili smo se tekmovanja "First Lego League", v tem šolskem letu smo razpisali tečaje robotike in učence prijavili na tabore za nadarjene na to temo. Naslednje leto pa načrtujemo, da bomo sodelovali na tekmovanjih iz Vex robotike.

Projekt "VleaRning" oziroma z daljšim imenom ""We learn to apply augmented and virtual reality in our technology class" pa se je začel decembra 2018, končal pa ravno tako avgusta 2021.V projektu smo sodelovale šole iz Slovenije, Španije, Anglije in Finske. Skupaj s šolami pa je v skupini aktivno sodeloval tudi tehnološki inštitut AIJU iz Španije. Projekt je inovativno uvajal VR (virtualno resničnost) in AR (navidezno resničnost) v šole. V projekt je bilo vključenih okrog 300 učencev na naši šoli. Skozi 10 različnih tem (Visit my school / Visit my city / Carbon footprint and recycling / Learning Maths / Proposed Art and music / Water cycle / Mission new planet / Animation of reading) smo raziskovali načine kako vpeljati virtualno in navidezno resničnost v pouk. Skupaj z učenci smo se udeležili izobraževalnih dogodkov v Angliji, Španiji in na Finskem. Zavedamo se, da smo z našim projektom šele na začetku uvajanja VR v pouk, vendar smo ugotovili, da si s pomočjo te tehnologije učenci lažje zapomnijo učno snov in so bolj motivirani.

Učitelji smo na vseh dogodkih pridobili veliko novih znanj na področju modernih tehnologij in spoznali inovativne pristope pri poučevanju. Vsa znanja smo posredovali tudi ostalim učiteljem na šoli. Učitelji smo krepili timsko sodelovanje, medpredmetno povezovanje in jezikovne kompetence. S sodelovanjem z drugimi evropskimi šolami naši šoli dajemo nove dimenzije, izmenjujemo dobre prakse in učencem omogočamo ne samo nova naravoslovna znanja, ampak tudi povečujemo njihovo zanimanje za STEM predmete, izboljšujemo njihove IKT kompetence, ter jim omogočamo spoznavanje novih dežel in kultur, ter nepozabna doživetja.

Na naši šoli se trudimo vpeljati projektne aktivnosti v redni pouk, torej v kurikulum, predvsem zato, ker želimo vpeljati trajnostne spremembe in izboljšave, posledično povečati učinkovitost pouka, vzpostaviti več medpredmetnega sodelovanja med učitelji, nove metode poučevanja - integrirano poučevanje STEM predmetov ter smotrno in načrtno rabo IKT pri pouku. Eden od učinkov projekta na šolo je tudi povečano mednarodno sodelovanje na naši šoli. Vzpostavili smo stik s šolami JV Evrope, verjamemo, da bomo uspešni pri prijavi novih Erasmus+ projektov na temo robotike, rabe IKT ter virtualne resničnosti pri pouku.

Vse dejavnosti in projektni rezultati so dostopni na naši šolski spletni strani www.osbrod.si

Koordinator projekta:

Sonja Šega
sonja.sega@guest.arnes.si
Ljubljana, 29.9.2021