O-STA

Rezultati 15. avkcije enomesečnih zakladnih menic

Ministrstvo za finance objavlja

REZULTATE

15. AVKCIJE ENOMESEČNIH ZAKLADNIH MENIC


ki je bila v torek, 14.08.2001 v času od 13.30 do 14.00 ure.

Razpisana emisija 15. serije enomesečnih zakladnih menic z oznako RSEZM015130901 je znašala 4.000.000.000 SIT oziroma 400 lotov v apoenih po 10.000.000 SIT.

Na avkciji enomesečnih zakladnih menic je bilo podanih 671 lotov naročil investitorjev, od tega je Ministrstvo za finance sprejelo 400 lotov naročil v skupni vrednosti 4.000.000.000 SIT po enotni ceni 99,233. Na podlagi cene sprejete na avkciji znaša nominalna letna obrestna mera za vpisane enomesečne zakladne menice 9,94%.

Ponudbe so bile podane v razponu cene od 99,260 do 99,200 (obrestna mera od 9,59 % do 10,37% p.a.).

Republika Slovenija jamči za izplačilo 15. serije enomesečnih zakladnih menic, ki bo 13.09.2001.

Rezultati avkcije in Prospekt za zakladne menice so objavljeni tudi na spletnih straneh Ministrstva za finance http://www.sigov.si/mf/slov/menice/prosp.html.

Naslednja avkcija enomesečnih zakladnih menic bo v sredo, 22.08.2001. Razpisana emisija 16. serije enomesečnih zakladnih menic z oznako RSEZM016200901 znaša 4.000.000.000 SIT oziroma 400 lotov v apoenih po 10.000.000 SIT.

Obrestna mera enomesečnih zakladnih menic se bo oblikovala na podlagi cene, določene na avkciji. Vplačilo na avkciji sprejetih naročil enomesečnih zakladnih menic bo 23.08.2001.