O-STA

47. Geodetski dan z naslovom "Geodezija - stroka priložnosti?"

Zveza geodetov Slovenije in Dolenjsko geodetsko društvo organizirata 47. Geodetski dan v sodelovanju z Ministrstvom za okolje in prostor RS in Geodetsko upravo RS, Fakulteto za gradbeništvo in geodezijo pri Univerzi v Ljubljani, Geodetskim inštitutom Slovenije, Inženirsko zbornico Slovenije ter Združenjem geodetskih izvajalcev GIZ-GI.

Uvodni dogodek se začne v Kulturnem centru Janeza Trdine, v Novem mestu, s Slavnostno akademijo v počastitev 8. Evropskega dneva geodetov in geoinformatikov, in sicer v četrtek, 14. marca 2019 z začetkom ob 18.00 uri. Slavnostni govornik na akademiji bo predsednik državnega zbora mag. Dejan Židan, motivacijski govornik pa bo Miran Stanovnik, športnik in župan občine Log - Dragomer.

47. Geodetski dan s strokovnim posvetom se bo odvijal v petek, 15. Marca 2019 z začetkom ob 9.00 uri. Otvorili ga bodo slavnostni govorniki Aleš Prijon, državni sekretar na Ministrstvu za okolje in prostor Republike Slovenije, mag. Gregor Macedoni, župan Mestne občine Novo mesto ter Tomaž Petek, generalni direktor Geodetske uprave Republike Slovenije.


Z informacijsko revolucijo je geodezija kot gospodarska panoga poskrbela za izjemen strokovni in poslovni razvoj. Današnji prostorski informatiki - geodeti pa vodijo in izvajajo trenutno najpomembnejše projekte geoprostorske podatkovne infrastrukture države imenovane eProstor.

Geodetska stroka je v zadnjih letih doživela razcvet poslovanja v zasebnem in javnem sektorju, kakor tudi na področju raziskovanja in izobraževanja. K temu so znatno pripomogli pozitivni poslovni cikli na drugih povezanih poslovnih področjih, kot so gradbeništvo, trg nepremičnin, razvoj občinske in državne infrastrukture in mnogih drugih, v času konjunkture.

Tematike 47. Geodetskega dne odražajo pozitivni naboj in razvojno naravnane vsebine, ki obsegajo področje profesionalnih kompetenc in licenciranja, kadrovske politike v stroki, aktualnosti projektov eProstor in informacijske infrastrukture ter geomatike, novih zakonodaj na geodetskem in sorodnih področjih, množičnega vrednotenja nepremičnin in njihove obdavčitve ter vedno aktualnih tem inženirske geodezije.

Posebej bo na letošnjem Geodetskem dnevu izpostavljen tematski izziv kadrovskih potencialov v geodetski stroki. Vabljena plenarna predavanja tako obsegajo uveljavljene predavatelje s področji kadrovanja, motiviranja zaposlenih in strateškega managementa za uveljavljanje na globalnem, stalno razvijajočem se trgu, in sicer bo predaval eden največjih strokovnjakov na tem področju v Sloveniji, predsednik Strokovnega sveta Republike Slovenije za poklicno in strokovno izobraževanje ter predsednik Državne komisije za poklicno maturo, dr. Boris Dular, iz novomeške tovarne zdravil Krka d. d., kjer je zaposlen kot pomočnik generalnega direktorja, odgovoren za kadrovsko področje.

Kako se kadrovskih in poslovnih izzivov na področju geodezije in geoinformatike lotevajo v Zahodni Evropi, bo predstavil gospod Raymond Murphy, lastnik in izvršni direktor strateškega vodenja pri mednarodnem geodetskem podjetju Murphy Surveys z več kot 250 zaposlenimi, v centrali na Irskem in podružnicah v 11 evropskih državah.

Več informacij: http://geodetskidan.si/