O-STA

Pomladni MEPI vikend na GCC

Načrtovanje poletnih pustolovskih odprav osrednja tema tretjega MEPI vikenda v tem šolskem letu

Mednarodno priznanje za mlade (MEPI) je od leta 1956 svetovno priznan program osebnostnega razvoja, ki mlade spodbuja h kakovostnemu preživljanju prostega časa in jim pomaga odrasti v odgovorne, samozavestne ljudi, pripravljene na življenjske izzive. Pred petimi leti je k programu pristopila tudi Gimnazija Celje - Center (GCC), kjer je MEPI postal ena najprepoznavnejših obšolskih dejavnosti, ki vsako leto pritegne številne dijake. Letošnje leto jih pri programu sodeluje kar 55 dijakov, njihove aktivnosti pa usmerja 5 učiteljev in številni zunanji mentorji.

V petek in soboto, 5. in 6. 4., so na šoli potekale zadnje priprave na poskusne in pustolovske odprave na bronasti, srebrni in zlati stopnji. Te so sicer eno izmed štirih področij programa (poleg prostovoljstva, športa in veščin). Petkov večer, zlasti pa petkova noč in sobotno dopoldne so tako minili v znamenju orientacije, branja zemljevidov in načrtovanja poti, vodenih iger za krepitev timskega sodelovanja in odgovornosti, priprave hrane za večdnevne odprave in prenočevanja izven udobja domače postelje brez uporabe sodobnih tehnologij. Letošnji pomladni MEPI vikend so udeleženci popestrili tudi z obiskom nove različice Sobe pobega (Escape room), ki so jo pripravili dijaki GCC v šolski kleti. Ta za vse dijake in učitelje šole že dobro leto predstavlja odlično obliko utrjevanja sodelovanja in skupinskega dela.

Najdaljša in najzahtevnejša med letošnjimi odpravami bo mednarodna odprava na zlati stopnji v Nacionalni parku Snowdonia v Walesu (Velika Britanija), ki bo potekala med 16. in 26. 7. 2019. Udeležilo se je bo 27 udeležencev, zanjo pa morajo vsi zlatniki skrbeti tudi na izvedbeni ravni (zbiranje finančnih sredstev, načrtovanje odprave, priprava dokumentacije ...). Pustolovske odprave na bronasti stopnji bodo v maju in juniju (Posavsko hribovje), na srebrni stopnji pa v juniju in avgustu (Pohorje).

Zanimiv mladinski program nad katerim kot častni pokrovitelj in eden izmed ustanoviteljev bdi princ Filip, vojvoda Edinburški, temelji na izkustvenem učenju, ki mlade spodbuja k aktivnemu preživljanju prostega časa. Posameznik z mentorjem oblikuje svoj program, prilagojen svojim sposobnostim in željam. Posebnost izvajanja programa v Celju pa je nedvomno zelo dobro povezovanje med MEPI šolami, zelo aktivno pa ga podpira tudi Mestna občina Celje, ki je v programu spoznala zanimivo neformalno obliko dopolnjevanja mladinskih aktivnosti v mestu.

PRILOGA: Fotografije - GCC MEPI mentorji (od leve proti desni: Otmar Uranjek, Tina Bradeško, Miha Gartner, Alja Pristovšek, Marjeta Brežnik), študij terena s pomočjo virtualnega peskovnika, načrtovanje odprave (arhiv GCC)

Dodatne informacije:
Gregor Deleja, ravnatelj GCC, 041 708 945, gregor.deleja@gcc.si