O-STA

Indeksi prihodka v storitvenih dejavnostih, oktober 2004

Področje: Trgovina in druge storitvene dejavnosti

1. Indeksi nominalnega prihodka v storitvenih dejavnostih po skupinah dejavnosti

Turnover value indices for service activities, without value added tax, by groups of activities

X 04 X 03X 04 IX 04I-X 04 I-X 03X 04 O 03

Pomožne prometne dejavnosti; storitve potovalnih in turističnih organizacij80,592,696,490,1Supporting and auxiliary transport activities; activities of travel agencies
Pomožne prometne dejavnosti68,797,690,379,5Supporting and auxiliary transport activities
Storitve potovalnih in turističnih organizacij122,584,1114,2122,8Activities of travel agencies
Pošta in telekomunikacije109,5101,6112,0117,7Post and telecommunications
Obdelava podatkov, podatkovne baze in s tem povezane dejavnosti144,8101,6135,8142,8Computer and related activities
Poslovne dejavnosti136,8109,1127,2139,7Enterprise activities
Podjetniško svetovanje130,6119,2114,1124,9Enterprise consultancy
Tehnično svetovanje148,5115,8136,1157,4Technical consultancy
Oglaševanje129,5112,7113,8120,0Advertising
Druge poslovne dejavnosti118,682,9128,0125,1Other enterprise activities
Čiščenje objektov in opreme122,996,3127,4129,6Industrial cleaning
Druge storitvene dejavnosti113,496,8116,1123,0Other service activities

V priponki najdete tudi naslednjo tabelo:

Storitvene dejavnosti po skupinah in njim pripadajoče dejavnosti SKD

METODOLOŠKA POJASNILAOsnova za računanje indeksov prihodka je mesečno panelno raziskovanje STOR/M. V vzorec je bilo izbranih 1 475 podjetij, ki so (po svoji glavni dejavnosti) uvrščena v dejavnosti: promet, skladiščenje, zveze, poslovne storitve in druge storitvene dejavnosti. Stopnja odgovorov je v oktobru znašala 91,7 %, stopnja ustreznosti pa je dosegla 91,6 %. Na osnovi pridobljenih podatkov rezultate vzorca povečamo na vso ciljno populacijo.Rezultati niso bili obdelani glede na sezono in število delovnih dni (zaradi prekratke dolžine serije). Vpliv rasti cen ni bil izločen.

Priponke: 20-po-139-0408.doc

Pripravil-a: Mirjana Novak