O-STA

Primeri dobre prakse na strokovni konferenci IKTEM 2019

Slika 1: IoT platforma v IETK oblaku
Slika 2: Sponzorji in partnerji IKTEM 2019 konference


Reviji Svet elektronike in Svet mehatronike od 30. do 31. maja na Rogli organizirata strokovno konferenco IKTEM, ki je namenjena strokovnjakom iz področij IKT, elektronike in mehatronike.

Del predavanj na IKTEM ima naslov "Primeri dobre prakse", v katerih predavatelji pokažejo praktične primere uporabe IoT v svojem delu. Sodelavca Inštituta za elektroniko in telekomunikacije mariborske FERI g. Grega Močnik in g. Danilo Zimšek bosta predstavila IoT platformo v IETK oblaku.

Področje interneta stvari doživlja v zadnjih letih velik razcvet. Njegova uporaba se širi iz domov posameznikov na mesta in v industrijske obrate. Tehnologije in protokoli, ki omogočajo to hitro rastoče področje pa se hitro spreminjajo in dopolnjujejo.
Zaradi hitrega razvoja in razpršene uporabe množice tehnologij v konceptu interneta stvari, so za potrebe praktičnega seznanjanja študentov s konceptom Interneta stvari (v nadaljevanju IoT) pripravili več razvojnih plošč, s pomočjo katerih se študenti seznanijo z realnimi problemi pri načrtovanju omrežij IoT ter s komunikacijskimi protokoli, ki se uporabljajo pri povezovanju naprav IoT. V začetni fazi so zaradi pohitritve razvoja pripravili tri naprave, ki uporabljajo isti fizični sloj, ki ni tipično v uporabi v omrežjih IoT, to je brezžična povezava WiFi.

IKTEM konferenco organizirata reviji Svet elektronike in Svet mehatronike v sodelovanju z Laboratorijem za telekomunikacije in Laboratorijem za multimedijo Fakultete za elektrotehniko v Ljubljani ter Inštitutom za elektroniko in telekomunikacije Fakultete za elektrotehniko v Mariboru. Konferenco so podprli tudi Zbornica elektro in elektronske industrije, Združenje za informatiko in telekomunikacije - obe pri GZS, SRIP Pametna mesta in skupnosti ter ugledna podjetja iz Slovenije in tujine: A1, Arrow electronics, CGS, Chemets, ICM, Rutronik, Rohde&Schwarz, ADDProS, Quectel, Amiteh in Emsiso.