O-STA

Indeksi cen inputov v kmetijstvu, november 2004

Področje: Kmetijstvo in ribištvo

1 Indeksi cen inputov v kmetijstvu, Slovenija, november 2004

Agricultural input price indices, Slovenia, November 2004

Indeksi / Indices
XI 04 O 2000XI 04 X 04XI 04 XI 03
Proizvodi in storitve za tekočo porabo v kmetijstvu (input 1)134,199,6109,6Goods and services currently consumed in agriculture (Input 1)
Semena in sadike156,0100,0128,1Seeds and planting stock
Energija; maziva137,8103,8124,8Energy; lubricants
Gnojila in sredstva za izboljšavo tal143,697,9113,2Fertilisers and soil improvers
Sredstva za varstvo rastlin111,6100,097,1Plant protection products and pesticides
Veterinarske storitve136,8100,0105,0Veterinary expenses
Krmila129,097,1103,4Animal feedingstuffs
Vzdrževanje opreme128,5100,2106,6Maintenance of materials
Vzdrževanje zgradb125,5100,4105,1Maintenance of buildings
Drugi proizvodi in storitve162,0100,0103,2Other goods and services
Proizvodi in storitve za investicije v kmetijstvu (input 2)135,4100,1111,9Goods and services contributing to agricultural investment (Input 2)
Oprema124,699,8105,2Materials
Zgradbe159,7100,6125,8Buildings
SKUPAJ (INPUT 1 + INPUT 2)134,599,8110,2TOTAL (INPUT 1 + INPUT 2)

DOSTOP DO PODATKOV:Podrobnejše mesečne in letne bazne indekse cen inputov v kmetijstvu od leta 2000 dalje objavljamo na spletni strani Statističnega urada RS v podatkovni bazi SI-STAT.

KOMENTAR:Cene inputov v kmetijstvu so bile v novembru 2004 povprečno za 0,2 % nižje kot v predhodnem mesecu (cene proizvodov in storitev za tekočo porabo v kmetijstvu so se znižale povprečno za 0,4 %, cene proizvodov in storitev za investicije v kmetijstvu pa so se zvišale v povprečju za 0,1 %).V primerjavi s cenami v novembru 2003 pa so bile cene inputov v kmetijstvu v novembru 2004 višje povprečno za 10,2 % (cene proizvodov in storitev za tekočo porabo v kmetijstvu za 9,6 %, cene proizvodov in storitev za investicije v kmetijstvu pa za 11,9 %).

Priponke: 15-po-140-0409.doc

Pripravil-a: Helena Puc Š Statistični urad Republike Slovenije.Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.http://www.stat.si