O-STA

Pomemben kamen v mozaiku nadaljnega razvoja Slovenije

V torek, 4. junija 2019, so v prostorih Inštituta za celulozo in papir po novinarski konferenci slavnostno odprli posodobljen center za karakterizacijo in funkcionalizacijo vlakninskih materialov. Dogodka ob zaključeni investiciji v specializirano raziskovalno infrastrukturo za celostno preučevanje vlakninskih materialov sta se udeležila tudi minister za izobraževanje, znanost in šport dr. Jernej Pikalo in dr. Tomaž Boh, generalni direktor Direktorata za znanost.

Na Inštitutu za celulozo in papir (ICP) so odprli posodobljen center za karakterizacijo in funkcionalizacijo vlakninskih materialov, ki predstavlja posebno raziskovalno infrastrukturo projekta InnoRenew za celostno proučevanje obnovljivih vlakninskih materialov. Tovrstna oprema je edinstvena v Sloveniji in širše.

Direktorica zasebnega neprofitnega zavoda ICP mag. Mateja Mešl je dejala: "Infrastruktura, ki vključuje laboratorijsko opremo in tudi opremo za polindustrijsko testiranje, omogoča celosten pristop - od temeljnega raziskovanja do prototipov in izdelave končnih proizvodov za tržno vrednotenje."

Od celotne investicije v vrednosti 1.250.000 € je 750.000 € pridobljenih iz nepovratnih sredstev projekta InnoRenew, preostali znesek pa je priskrbel ICP iz lastnih virov.

Nova raziskovalna oprema dopolnjuje obstoječo v treh sklopih: oprema za frakcionalizacijo (razklop) biomase, za karakterizacijo (vrednotenje) in za funkcionalizacijo (obdelavo) vlakninskih materialov. Prenovljeni center bo omogočal raziskovanje v celotnem procesu tako pridobivanja koristnih spojin iz lesnega vira in drugih virov biomase (celulozna vlakna, zelene kemikalije) kot razvoj obnovljivih materialov in končnih proizvodov, ki temeljijo na biomasi.

Mag. Mešlova je še dodala: "S sodobno raziskovalno infrastrukturo bomo doprinesli h konkurenčnemu vključevanju Slovenije v raziskave in razvoj na perspektivnem področju krožnega biogospodarstva in na rastočih trgih trajnostnih rešitev."

Generalni direktor Direktorata za znanost dr. Tomaž Boh je čestital vsem udeležencem pri projektu InnoRenew ob tem prvem otipljivem rezultatu, ki je zelo pomemben ne zgolj za ta projekt, ampak tudi v širšem družbenem pomenu: "Projekt InnoRenew predstavlja edinstven primer sodelovanja gospodarstva, različnih univerz in inštitutov. Ta projekt ni osredotočen na enega partnerja, ampak gre za distribuiran projekt, ki združuje vso kritično maso v Sloveniji, vse od Maribora in Ljubljane do Kopra. Gre za nekaj, kar nas povezuje in ne ločuje, in tega smo na ministrstvu zelo veseli."

Vodja projekta in direktorica raziskovalnega inštituta InnoRenew CoE izr. prof. dr. Andreja Kutnar je izpostavila uspešno sodelovanje konzorcijskih partnerjev pod vodstvom Univerze na Primorskem. "Z delom pri projektu razvijamo inovacije, ki so pomembne za industrijo, podjetjem nudimo podporo pri implementaciji raziskovalnih in razvojnih inovacij, pri tem pa tudi tesno sodelujemo s pripravljavci javnih politik. Danes, ko odpiramo posodobljeni center na ICP-ju, lahko tudi vidimo, kako projekt InnoRenew prispeva k razvoju Slovenije in širše. Projekt se bo zaključil čez slaba 3 leta, konzorcij kot tak pa bo še naprej deloval."

Slavnostnega odprtja se je udeležil tudi minister za izobraževanje, znanost in šport dr. Jernej Pikalo in potrdil upravičenost vlaganj v znanosti s področja trajnostnega razvoja: "To je ena večjih investicij, ki jih je ta inštitut doživel, in zato jo danes z velikim ponosom spravljamo v življenje." Poleg tega je opozoril, da bodo okoljske in trajnostne teme v prihodnosti ključnega pomena v vseh politikah, zato so naložbe, kot je ta, pomembne, saj prispevajo svoj del k zgodbi o trajnosti kot načinu življenja.

Pred slavnostnim prerezom traku z direktorico ICP mag. Matejo Mešl in vodjo projekta InnoRenew izr. prof. dr. Andrejo Kutnar ter ogledom posodobljenih laboratorijev je minister zaključil: "S povezovanjem raziskovalnih kapacitet, načinom deljenja znanja med industrijo, inštituti in univerzami in tudi s pomočjo opreme lahko pridemo do sinergičnih učinkov, kar je namen takih vlaganj, kajti - več kot vlagamo generalno v znanje, boljši bomo kot družba. Današnji dogodek je pomemben kamen v mozaiku nadaljnjega razvoja Slovenije."

ICP je torej prvi izmed partnerjev konzorcija InnoRenew, ki je uspešno zaključil svojo investicijo. V prihodnje pa sledijo še predstavitve infrastrukture ostalih konzorcijskih partnerjev projekta - naslednja bo jeseni v Zavodu za varstvo kulturne dediščine Slovenije.