O-STA

Povprečne mesečne plače, november 2004

(17.1.2005) Področje: Trg dela

1. Povprečne mesečne plače v podjetjih, družbah in organizacijah, Slovenija, november 2004

Average monthly earnings in enterprises, companies and organisations, Slovenia, November 2004

1.1 Povprečna mesečna bruto plača

Average monthly gross earnings

SITIndeksi / Indices
XI 04O I-XI 04O IX-XI 04XI 04X 04XI 04XI 03O I-XI 04O I-XI 03XI 04O 03
Slovenija291850265457276876108,0108,0105,8115,3Slovenia

Plača brez zaostalih izplačil Earnings without overdue paymentsZaostala izplačila Overdue payments
skupaj totalod tega za trinajsto plačo of that for 13th month payments
Slovenija2734461840416467Slovenia
1) S podatki za november 2004 smo ločeno zbrali tudi podatke o zneskih bruto plač, izplačanih kot trinajsta plača, božičnica ali kakor koli drugače imenovana plača, ki je opredeljena v kolektivni pogodbi ali notranjem aktu podjetja. Znesek izplačane trinajste plače je vsebovan tudi v znesku zaostalih izplačii. For November 2004 we also separately collected data on gross earnings paid out as the 13th month payments (i.e. Christmas payment), which is defined in the collective agreement or internal document of the enterprise. The amount of the 13th month payments is included in overdue payments.

1.3 Indeks povprečnih bruto plač

Average gross earnings index

Indeksi / Indices
XI 04 O XII 03-XI 04
Slovenija109,5Slovenia

1.4 Povprečna mesečna neto plača

Average monthly net earnings

SITIndeksi / Indices
XI 04O I-XI 04O IX-XI 04XI 04 X 04XI 04 XI 03O I-XI 04 O I-XI 03XI 04 O 03
Slovenija181138166664173092106,9107,2105,6113,9Slovenia

1.5 Indeksi realnih povprečnih mesečnih bruto plač

Indices of real average monthly gross earnings

Indeksi / Indices
XI 04X 04XI 04XI 03O I-XI 04O I-XI 03
Slovenija107,4104,2102,1Slovenia

2. Indeksi povprečnih mesečnih bruto plač1) zaposlenih oseb, ki so prejele plačo, Slovenija, november 20042)

Indices of average monthly gross earnings1) of persons in paid employment who received earnings, Slovenia, November 20042)

Indeksi / Indices
XI 04X 04XI 04XI 03O I-XI 04O I-XI 03
Slovenija108,0108,3105,9Slovenia

1) Podatke v tabeli 2 smo prvič objavili za november 2002.

Data in table 2 were first published for November 2002.

2) Med zaposlene osebe, ki so prejele plačo, štejemo osebe, zaposlene v podjetjih, družbah in organizacijah, osebe, zaposlene v zasebnih podjetjih z 1 ali 2 zaposlenima osebama in osebe, zaposlene pri samozaposlenih osebah.

Persons in paid employment include persons in paid employment in enterprises, companies and organisations, persons in paid employment in private enterprises with 1 or 2 persons in paid employment and persons in paid employment employed by self-employed persons.

Miran Žavbi