O-STA

Spodbuden odziv pridelovalcev sena in slame - kar 40 se jih je prijavilo na triletno javno naročilo Kobilarne Lipica

Na prvo triletno javno naročilo Kobilarne Lipica za dobavo sena in slame se je v štirih sklopih prijavilo 40 pridelovalcev, nekateri v več sklopih. V odkup so ponudili več kot 1.800 ton sena in 400 ton slame, kar znatno presega količino, ki zagotavlja kakovostno oskrbo lipicancev Kobilarne Lipica. Tudi število sodelujočih ponudnikov je znatno večje kot lani, ko se je na razpis za dobavo sena v treh sklopih prijavilo 27 ponudnikov.

Letos je Kobilarna Lipica v prvem sklopu, to je v sklopu za dobavo od 3,5 tone do 100 ton sena, prejela 34 ponudb. V drugem sklopu, to je v sklopu za dobavo od 100,001 tone sena do 250 ton sena, je prejela pet ponudb, v tretjem sklopu, to je v sklopu za dobavo od 250,001 tone sena, pa eno ponudbo. V četrtem sklopu je za dobavo slame, in sicer za 200 ton slame letno, prejela dve ponudbi.

Tako bo Kobilarna Lipica tudi letos uspešno zagotovila 1.200 ton sena in 200 ton slame za oskrbo lipicancev, v treh letih pa bo skupaj predvidoma odkupila 3.600 ton sena in 600 ton slame.

Večino ponudb so v Lipico tokrat poslali lokalni pridelovalci sena, le ena ponudba je prispela iz tujine, in sicer iz hrvaške Istre. Cene ponujenega sena se večinoma gibljejo med 120 evri in 150 evri za tono v Lipico dostavljenega sena, v nekaterih primerih pa do 200 evrov za tono.

V skladu s prejetimi ponudbami in določili javnega naročila bo Kobilarna Lipica sklenila okvirni sporazum o odkupu z vsemi ponudniki sena, torej z vsemi lokalnimi pridelovalci. Obenem bo sklenila okvirni sporazum tudi z najugodnejšim od dveh ponudnikov slame. Z odkupom sena bo začela pri najugodnejših ponudnikih in nadaljevala do zapolnitve letošnjih potreb.

V prihodnjih dveh letih bo med ponudniki predvidoma enkrat letno - oziroma po potrebi - odpirala konkurenco, kar pomeni, da bodo vsi podpisniki okvirnega sporazuma predvidoma enkrat letno pozvani k oddaji ponudb s podatki o ponujeni količini in ceni.

Tako bo Kobilarna Lipica uspešno zaključila prvo triletno javno naročilo za dobavo sena in slame, ki ga je - v štirih sklopih - objavila s ciljem nabave kakovostnega sena in slame, racionalnega poslovanja in sodelovanja z lokalnimi kraškimi pridelovalci.

Letošnje javno naročilo za odkup sena in slame s št. JN001953/2019-B01 je objavljeno:

17. aprila je Kobilarna Lipica za pridelovalce sena in slame organizirala tudi izobraževanje.

Rok za oddajo ponudb je bil do 15. maja do 14. ure.

Okvirni sporazumi s ponudniki bodo sklenjeni za obdobje do 31. maja 2023.

Kobilarna Lipica lani prvič razdelila javno naročilo za nabavo sena na sklope. V treh sklopih za nabavo sena je prijela prijave 27 ponudnikov, nekaterih so se prijavili tudi v več sklopih. Okvirne sporazume za odkup sena je sklenila z vsemi ponudniki iz prvega sklopa, torej z vsemi manjšimi lokalnimi pridelovalci. Prav tako je sklenila sporazume za odkup sena z vsemi ponudniki iz drugega sklopa in ugodnejšim od dveh ponudnikov iz tretjega sklopa ter skupaj nabavila okrog 915,4 tone sena.