O-STA

Znani zmagovalci natečaja UREDIMO OKOLICO UL FGG

Na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo (UL FGG) so konec januarja razpisali javni študentski natečaj za ureditev okolice stavb na Jamovi in Groharjevi cesti. Z razpisanim natečajem so želeli študente spodbuditi k razmišljanju o tem, kako bi uredili okolico stavb UL FGG z namenom omogočiti parkiranje večjega števila koles, urediti polnilno mesto za električna kolesa in avtomobile ob hkratni ohranitvi obstoječih zelenih površin. Predmet natečaja je bil poleg tega tudi celostna zasnova in oblikovanje okolice stavb UL FGG na Jamovi in Groharjevi cesti. Na razpis je prispelo 5 popolnih in pravočasno oddanih natečajnih rešitev.

Komisija je na podlagi vnaprej določenih meril soglasno sprejela odločitev o zmagovalcu natečaja. V času razstave pa so izvedli tudi anketo med zaposlenimi na fakulteti, kjer so vključili še zaposlene Geodetskega inštituta Slovenije in študente UL FGG. Glasovalo je 26 zaposlenih in 99 študentov. Rezultati ankete so potrdili odločitev natečajne komisije.

Na natečaj so prispele zelo kakovostne rešitve

Komisija je vse prispele rešitve ocenila za zelo kakovostne in primerne. Kot najbolj celovito in premišljeno rešitev ureditve okolice fakultete pa so ocenili rešitev skupine 65456, ki je dobila prvo nagrado v vrednosti 800 eurov. Skupino sestavljajo Saša Ham s Fakultete za arhitekturo, Luka Ivanovič s Fakultete za gradbeništvo in geodezijo ter Lea Lunder in Tilen Tamše z Biotehniške fakultete, Oddelek za krajinsko arhitekturo.

Oblikovalsko atraktivno zasnovan predlog zmagovalne rešitve celovito obravnava okolico UL FGG ter s premišljenimi in hkrati funkcionalnimi elementi nadgrajuje trenutno stanje z ozelenitvijo, tlakovanjem kot tudi premikom dojemanja mobilnosti zaposlenih na fakulteti. Pri nagrajenem projektu so še posebej poudarili premišljeno umestitev pokrite kolesarnice ter zasnovo zunanje ureditve pred glavnim vhodom v stavbo fakultete. Slednja s sodobnimi elementi oblikovanja in minimalnimi posegi v obstoječe stanje nadgrajuje in poudarja arhitekturno podobo stavbe in okolice.

Najprej bo realizirana pokrita kolesarnica

Z izvedenim natečajem in prispelimi predlogi je Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo pridobila veliko novih in svežih idej za ureditev svoje okolice, z njihovo izvedbo pa bodo pridobili na kakovosti bivalnega okolja tako zaposleni in študentje kot tudi širša okolica. Najprej bo realizirana pokrita kolesarnica, ki je bila tudi povod za razpis natečaja, nato pa se bodo v prihodnjih letih po fazah realizirali tudi drugi elementi nagrajenih natečajnih rešitev.