O-STA

Danes se začenja poletna šola Fakultete za gradbeništvo in geodezijo

Ogled gradbišča

Danes se na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo začenja poletna šola za osnovno in srednješolce, ki jo fakulteta organizira v sodelovanju z Zvezo za tehnično kulturo Slovenije (ZOTKS). Mladi bodo preko zanimivih delavnic spoznali delo inženirja - geodeta, gradbenika in vodarja. Osrednja tema letošnje poletne šole je HIŠA. Udeleženci bodo spoznali, kaj vse je potrebno upoštevati in narediti pri gradnji hiše, izdelali pa bodo tudi svojo mini hišo, ki jo bodo na koncu natisnili s 3D-tiskalnikom in odnesli domov za spomin. Prav tako pa tudi letos ne bo manjkal obisk kopališča Kolezija, kjer bodo preganjali poletno vročino. Poletna pola bo trajala vse do 5. julija.

Kako se zgradi hiša?

Hišo poznamo kot zgradbo, ki je namenjena bivanju. Pa ste se kdaj vprašali, kje in kako jo lahko zgradimo? Na poletni šoli prave hiše ne bodo zgradili, bodo pa spoznali postopke in materiale, ki so s tem povezani. Najprej bodo hišo umestili v prostor in jo zakoličili s sodobnimi geodetskimi instrumenti. V nadaljevanju bodo spoznali najbolj pogoste materiale, ki se uporabljajo pri gradnji hiš, vsak udeleženec pa bo izdelal tudi svojo maketo hiše. Z obiskom večjega gradbišča, pa bodo udeleženci dobili vpogled, kako poteka gradnja objektov v realnosti.

3D-model hiše

Udeleženci bodo spoznali tudi postopek načrtovanja oz. modeliranja hiše v računalniškem programu SketchUp. Pri modeliranju bodo lahko uporabili načrt svoje hiše, si izmislili popolnoma nov objekt ali pa vodeno naredili model hiše s pomočjo vodij delavnice. Končni izdelek bo realistični 3D-model hiše, ki ga bodo natisnili s 3D-tiskalnikom in ga bodo udeleženci odnesli domov za spomin na koristno in zabavno preživet počitniški teden.

Od kod prihaja pitna voda?

Ko odpremo pipo, iz nje priteče pitna voda. Pa je to res tako samoumevno? Kakšen je postopek priprave pitne vode, bodo udeleženci poletne šole spoznali na obisku Vodarne Kleče. Preko izvedbe testov vode in različnih iger s področja vodarstva pa bodo spoznali še številne lastnosti vode.