O-STA

Rezultati 16. avkcije enomesečnih zakladnih menic

Ministrstvo za finance Republike Slovenije

objavlja

REZULTATE 16. AVKCIJE ENOMESEČNIH ZAKLADNIH MENIC

ki je bila v sredo, 22.08.2001 v času od 13.30 do 14.00 ure.


Razpisana emisija 16. serije enomesečnih zakladnih menic z oznako RSEZM016200901 je znašala 4.000.000.000 SIT oziroma 400 lotov v apoenih po 10.000.000 SIT.

Na avkciji enomesečnih zakladnih menic je bilo podanih 672 lotov naročil investitorjev, od tega je Ministrstvo za finance sprejelo 402 lota naročil v skupni vrednosti 4.020.000.000 SIT po enotni ceni 99,237. Na podlagi cene sprejete na avkciji znaša nominalna letna obrestna mera za vpisane enomesečne zakladne menice 9,89%.

Ponudbe so bile podane v razponu cene od 99,220 do 99,300 (obrestna mera od 10,11 % do 9,06% p.a.).

Republika Slovenija jamči za izplačilo 16. serije enomesečnih zakladnih menic, ki bo 22.09.2001.

Rezultati avkcije in Prospekt za zakladne menice so objavljeni tudi na spletnih straneh Ministrstva za finance http://www.sigov.si/mf/slov/menice/prosp.html.


Naslednja avkcija enomesečnih zakladnih menic bo v sredo, 29.08.2001. Razpisana emisija 17. serije enomesečnih zakladnih menic z oznako RSEZM017270901 znaša 4.000.000.000 SIT oziroma 400 lotov v apoenih po 10.000.000 SIT.

Obrestna mera enomesečnih zakladnih menic se bo oblikovala na podlagi cene, določene na avkciji. Vplačilo na avkciji sprejetih naročil enomesečnih zakladnih menic bo 30.08.2001.