O-STA

Zdaj je čas za vpis na Univerzo za tretje življenjsko obdobje

Zakaj?

Ob nenehnih spremembah se moramo vsi nenehno učiti ne glede na starost. Le če se bomo učili, bomo bolje razumeli sebe in svet okrog nas. Le tako bomo samostojni in odgovorni. Znanje nam odpira poti in možnosti, da se lažje vključimo v družbeni in ekonomski razvoj.

Če si tudi vi želite bolje razumeti sebe in druge, globlje razumeti dogajanja okrog sebe, utrditi stara in razviti nova zanimanja, se učiti z radostjo v prijateljski skupini, vas vabimo, da se vpišete se na Univerzo za tretje življenjsko obdobje, ki v oktobru vstopa v svoje že 36. študijsko leto.

Kdaj in kje se vpišete?

Od 2. septembra se lahko osebno vpišete na sedežu Univerze za tretje življenjsko obdobje (UTŽO), Poljanska cesta 6, vsako delovno dopoldne med 9.00 in 12.00 uro, izjemoma tudi popoldne do 16.00 ure. Vpis po spletu zaradi narave delovanja UTŽO ni mogoč. Ob vpisu prejmete izobraževalni program (z navedbo mentorja, urnika, vsebino in cilji programa), predstavitveno gradivo o Univerzi, študijsko izkaznico in podpišete vpisnico za izbran študijski program (ali programe).

Kako poteka študij?

Študijsko leto poteka od 1. oktobra 2019 do 31. maja 2020, izobraževalna srečanja posamezne študijske skupine se odvijajo praviloma enkrat na teden po dve pedagoški uri skupaj.

Osnovna organizacijska oblika Univerze za tretje življenjsko obdobje je študijska skupina, katere člani z izmenjavo znanja, kulture in izkušenj, s prostovoljnim delom, medsebojno pomočjo, javnim delovanjem in mesečno skupinsko podporno članarino uresničujejo program svoje skupine in s tem poslanstvo in cilje Univerze v celoti.

Izobraževalni programi navadno tečejo več let, študenti pa se ob vpisu zavežejo, da jih bodo obiskovali vsaj eno študijsko leto. Programi se lahko od leta do leta tudi spreminjajo glede na izražene potrebe in želje udeležencev programa.

Kaj?

Pregled izbranih izobraževalnih programov za vpis je objavljen na spletni povezavi: http://www.utzo.si/pridruzite-se-univerzi-za-tretje-zivljenjsko-obdobje/

V pregledu na spletni strani niso navedeni vsi izobraževalni programi UTŽO Ljubljana, marveč zgolj nove študijske skupine in študijske skupine z večjim številom prostih mest.

Več informacij o ostalih izobraževalnih programih in prostih mestih v študijskih skupinah prejmete osebno na sedežu UTŽO na Poljanski cesti 6 v dopoldanskem času, na telefonski številki 01 433 20 90 ali po e-pošti univerza3@siol.net.

Vabljeni, pridružite se nam!