O-STA

Slavnostna akademija ob 100-letnici Fakultete za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani

Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani je s slavnostno akademijo v Linhartovi dvorani Cankarjevega doma obeležila 100-letnico svojega delovanja. Začetki delovanja fakultete namreč segajo v samo obdobje ustanovitve Univerze, ko je regent Aleksander I. Karadžordžević 23. julija 1919 podpisal Zakon o Univerzi v Ljubljani. Takrat je bilo z zakonom ustanovljenih tudi pet fakultet na Univerzi, med katerimi je bila Tehniška fakulteta s študijem gradbeništva in geodezije oziroma zemljemerstva.

Med številnimi udeleženci akademije so bili ugledni gosti iz Slovenije in tujine - med drugimi vodja Predstavništva Evropske komisije v Sloveniji dr. Zoran Stančič ter dobitniki jubilejnih nagrad ob 100-letnici fakultete. Udeležence sta v uvodu nagovorila dekan Fakultete za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani prof. dr. Matjaž Mikoš, v vlogi gostitelja, ter rektor Univerze v Ljubljani prof. dr. Igor Papič. V svojih nagovorih sta izpostavila vlogo oziroma pomen fakultete in njenega delovanja tako z znanstvenoraziskovalnega in razvojnega vidika kot z vidika vpliva na gospodarstvo ter splošen razvoj družbe.

Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani (FGG UL) je ob tej priložnosti podelila jubilejna priznanja posameznikom in institucijam za izjemen dolgoletni prispevek k razvoju fakultete, njeni uveljavitvi v Sloveniji in tujini ter za vrhunske izjemne dosežke pri raziskovalnem, razvojnoraziskovalnem ali pedagoškem delu na področjih delovanja fakultete.

Dobitniki jubilejne zlate plakete Univerze v Ljubljani, Fakultete za gradbeništvo in geodezijo, ki so izjemno prispevali k razvoju in prepoznavnosti fakultete in univerze na mednarodni ravni, so:

- Akademik prof. dr. Peter Fajfar, upokojeni profesor UL FGG

- Prof. dr. Miran Saje, upokojeni profesor UL FGG

- Prof. dr. Rudi Rajar, upokojeni profesor UL FGG

- Prof. dr. Andrej Pogačnik, upokojeni profesor UL FGG

- Prof. dr. Erik Stubkjær, Univerza v Ålborgu, Danska

- Tehniška univerza na Dunaju (Technische Universität Wien)

- Tehniška univerza München (Technische Universität München).

Za izreden prispevek k razvoju in prepoznavnosti fakultete ter stroke so ob tej priložnosti podelili tudi srebrne plakete. Dobitniki jubilejnih srebrnih plaket so Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije za znanost in umetnost (ZRC SAZU), Geodetski inštitut Slovenije, Javni raziskovalni zavod Hidroinštitut, Cinkarna Celje ter izr. prof. dr. Anton Prosen, Marjan Jenko ter mag. Marko Cvikl.