O-STA

Biometrične osebne izkaznice

Biometrične osebne izkaznice - ali jih že imate? Biometrijski podaki so podatki, ki se v skladu s Splošno uredbo o varstvu podatkov štejejo za posebej varovano kategorijo osebnih podatkov.

Ali ste že preverili skladnost poslovanja podjetja v skladu s Splošno uredbo o varstvu podatkov in Zakonom o varstvu osebnih podatkov? Pokličite za pravno svetovanje!

Biometrične osebne izkaznice

Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o okrepitvi varnosti osebnih izkaznic državljanov EU določa, da bo morala Slovenija z 2. avgustom 2021 uvesti biometrične osebne izkaznice. Biometrične osebne izkaznice so novost, večina Slovencev še nima biometrične osebne izkaznice.

Sedanje osebne izkaznice je Slovenija začela izdajati 20. junija 1998. Vse od takrat osebne izkaznice niso bile spremenjene ali varnostno nadgrajene. Slovenci lahko z osebno izkaznico potujemo v 37 držav, veljavno osebno izkaznico pa ima kar 1.830.000 državljanov.

Ker se varnostni elementi na osebnih izkaznicah v različnih državah EU močno razlikujejo, to povečuje tveganje za zlorabo osebnih dokumentov. Preprečitev morebitnih zlorab osebnih dokumentov je bilo vodilo pri poenotenju osebnih izkaznic na ravni EU.

Biometrične osebne izkaznice bodo po novem vsebovale nabor minimalnih zaščitnih elementov, ki bo poenoten v vseh državah EU. Med zaščitnimi elementi, ki jih bodo po novem morale vsebovati biometrične osebne izkaznice, bodo tudi prstni odtisi. Poleg njih bodo biometrične osebne izkaznice vseh držav vsebovale tudi oznako EU.

Prstni odtis so v skladu s Splošno uredbo o varstvu podatkov šteje za posebaj varovano kategorijo osebnih podatkov.

Kaj se šteje za osebni podatek v skladu s Splošno uredbo o varstvu podatkov?

Osebni podatki v skladu s Splošno uredbo o varstvu podatkov je katerakoli informacija v zvezi z določenim ali določljivim posameznikom. Določljiv posameznik je tisti, ki ga je mogoče neposredno ali posredno določiti z navedbo identifikatorja.

V praksi so osebni podatki informacije kot so npr. ime, priimek, davčna številka, EMŠO, elektronski naslov, ID - naslov, fotografija, kjer je posameznik prepoznaven.

Poleg osebnih podatkov pozna uredba tudi posebaj varovane kategorije osebnih podatkov. To so osebni podatki, ki razkrivajo rasno ali etično poreklo, politično prepričanje, versko ali filozofsko prepričanje, članstvo v sindikatu, biometrične podatke, zdravstvene podatke in drugo.

Če želite podrobnejše informacije o Splošni uredbi o varstvu podatkov, preverite datume seminarja ter se prijavite!

Ne prezrite tudi Predstavitve aktualnih javnih razpisov ter Obveznosti delodajalcev od A do Ž.

Potrebujete pravni nasvet? Pokličite naše pravnike na telefon 01 6001 528 ali jim pišite na data@data.si.