O-STA

Tudi v Velenju NEODVISNI.SI o pasteh zasvojenosti

Velenje, 23. oktober 2019 - V Mestni občini Velenje se zavedamo nevarnosti različnih pasti zasvojenosti, zato smo tudi letos podprli prireditve NEODVISEN.SI. Tako vse odrasle vabimo v torek, 5. novembra 2019, ob 18. uri v Domu kulture Velenje na dokumentarni program Izzivalci ulice 2, ki se izvaja v okviru vseslovenskega družbeno odgovornega programa NEODVISEN.SI. Avtor in voditelj programa je Bojan Kodelja. Že dan prej in istega dne dopoldan bo podoben program potekal tudi za učence in dijake velenjskih osnovnih in srednjih šol. Mestna občina Velenje bo v sklopu proračunske postavke Medobčinske LAS Velenje za dokumentarni program Izzivalec ulice za mlade in za Izzivalec ulice 2 za odrasle namenila 1.220 evrov. Dogodki se bodo zvrstili v Domu kulture Velenje in so za vse obiskovalce brezplačni. Projekt je podprt tudi s strani Ministrstva za zdravje Republike Slovenije in Zavarovalnice Vzajemna, d. v. z.

S prireditvami NEODVISEN.SI v izvedbi Zavoda 7 - oblikovanje in izvajanje družbeno odgovornih programov Nova Gorica, smo se v Mestni občini Velenje prvič srečali že leta 2012 z izvedbo dogodkov za vse velenjske osnovnošolce in večernim dogodkom za starše. V letu 2015 smo prireditve zaradi odličnih odzivov ponovili.

Tokrat nam je izvajalec programov ponudil aktualni program za mlade od 12 do 17 let, ter za odrasle. Dogodki bodo za učence in dijake potekali dva dni, in sicer bodo 4. novembra trije dogodki za učence III. triade velenjskih osnovnih šol ter Centra za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje Velenje ter 5. novembra dva dogodka za dijake začetnih letnikov Šolskega centra Velenje, za vse s programom Izzivalec ulice za mlade. 5. novembra ob 18. uri pa bo večerni dogodek Izzivalec ulice 2 namenjen odraslim - staršem, učiteljem in drugim, ki jih to zanima.

NEODVISEN.SI je edinstven vseslovenski družbeno odgovoren program, pri katerem ne gre za enostransko komunikacijo, temveč postaja v slovenskem prostoru aktiven sogovornik in pomemben člen na področju ozaveščanja o zasvojenosti in njenem preprečevanju. Gre za program, ki zelo jasno in nedvoumno ter vsebinsko prilagojeno posameznim ciljnim skupinam seznanja mlade in odrasle s pojavi najrazličnejših pasti zasvojenosti. Pomembno sporočilo ob teh dogodkih je zagotovo naslednje: "Dobro je poznati pasti zasvojenosti, ampak temeljna veščina je znati pasti prepoznati!"

IZZIVALEC ULICE ZA MLADE je dinamičen dogodek, ki s pomočjo številnih video prispevkov razvije pri mladih visoko stopnjo zanimanja in zavedanja. Vsebina ni moralizirajoča, ne kaže s prstom na mlade in ne vzbuja občutkov krivde, ampak ponuja predvsem metode pravočasnega prepoznavanja različnih oblik manipulacije, ki vse bolj prodira tudi v svet mladih. Bojan Kodelja, vodja programa NEODVISEN.SI, je po metodi uspešnega preteklega avtorskega programa Izzivalec ulice zasnoval še njegovo nadaljevanje, ki je po vsebini in načinu podajanja skrbno prilagojeno mladim v starosti med 12 in 17 let. Izzivalec ulice za mlade je popolna noviteta v slovenskem prostoru, poteka pa dinamično in interaktivno z vključevanjem mnenja mladih, ki skupaj sodelujejo pri potrjevanju ali razbijanju določenih mitov. Dokumentarni dogodek je nastal na temeljih večletnega raziskovanja, pri katerem so sodelovali različni domači strokovnjaki in ugledne institucije, obenem pa zgodbo soustvarjajo priznana slovenska imena iz sveta športa, zabave, kulture in umetnosti.

IZZIVALEC ULICE 2 ZA ODRASLE je dokumentarni dogodek, ki sloni na rezultatih večletnih raziskav, opravljenih v sodelovanju z različnimi slovenskimi strokovnjaki in uglednimi institucijami. V središče postavlja novodobne oblike zasvojenosti, ki zahrbtno prežijo na vsakogar, saj so pogosto dobro zamaskirane. Dogodek poslušalce opremi z veščinami za prepoznavanje pasti, ki so pogosto skrite v medijih, družbenih omrežjih, računalniških igrah, filmih, risankah in drugod. Bojan Kodelja predstavlja nadaljevanje v preteklosti odlično sprejetega avtorskega dokumentarnega programa Izzivalec ulice, katerega je korenito nadgradil. Izzivalec ulice 2 sloni na večletnem raziskovanju, pri katerem so sodelovali različni slovenski strokovnjaki in ugledne institucije. V ospredje tokrat stopajo novodobne oblike zasvojenosti, ki zahrbtno prežijo na otroke, mladostnike in odrasle.