O-STA

Planetu Zemlja prijazne občine 2019 so Razkrižje, Črna na Koroškem, Ljutomer, Brežice, Krško, Velenje in Ljubljana

(Ljubljana, 25.10.) Včeraj so na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani že destič podelili nazive Planetu Zemlja prijazna občina. Natečaj že od leta 2010 organizira Društvo Planet Zemlja, ki v sodelovanju z vodilnimi slovenskimi strokovnimi institucijami analizira in oceni učinkovitost upravljanja občin na dvanajstih področjih.

Pri stokovni pripravi vprašalnikov na podlagi katerih strokovna komisija oceni učinkovitost delovanja občin sodelujejo institucije kot so Nacionalni inštitut za javno zdravje, Zavod za gozdove RS, Zavod za varstvo narave RS, Gradbeni inštirut ZRMK, Inštitut Wcycle, Visokošolsko središče Erudio, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Direktorat za hrano in ribištvo, Slovensko meteorološko društvo, Gospodarsko razstavišče v Ljubljani ter društvo Planet Zemlja. Področja raziskovanja ter analize so Energetika, Ravnanje z odpadki, Upravljanje z gozdovi, Ohranjanje narave, Hrup, Promet, Krožno gospodarstvo, Prilagajanje podnebnim spremembam, Trajnostni turizem, Lokalna samooskrba ter Komuniciranje.

Na slavnostni podelitvi priznanj sta prisotne nagovorila minister za javno upravo Rudi Medved in Andrej Breznikar, vodja službe za gojenje gozdov Zavoda za gozdove RS, ki letos obeležuje 25 letnico delovanja javne gozdarske službe.

Tudi letos so najprej podelili posebna priznanja tistim občinam, ki so po ocenah strokovne komisije dosegle sicer dober rezultat, a so jih primerljive občine v kategorijah prehitele za malenkost. Priznanja za uspešno delovanje so tako dobile občine Dol pri Ljubljani, Sevnica in Izola.

Bistvena novost letošnjega natečaja je bila sprememba v kategorijah v katere so razdeljene občine. V prejšnjih letih so tekmovale v petih kategorijah glede na število prebivalcev, vendar se je izkazalo, da prihaja znotaj kategorij do precejšnjih anomalij glede na velikost letnega proračuna, ki predvsem med mestnimi občinami niso bili primerljivi. Občine so bile zato letos razeljene v šest kategorij glede na velikost letnega proračuna, število prebivalcev pa je bilo upoštevano v posebnem korekcijskem količniku.

V kategoriji 1 so bile najmanjše občine z manj kot 2,5 milijona Eurov letnega proračuna, je naziv Planetu Zemlja prijazna občina prejela občina Razkrižje.

Obrazložitev: Občina Razkrižje redno sodeluje v natečaju in tu in tam za kako leto prepusti naziv podobno uspešnim primerljivim občinam. Kljub zmagi in naporom, ki jih vlagajo v okoljska področja pa ostaja občini prostor za izboljšave še na področjih prilagajanja podnebnim spremembam, hrupa in trajnostnega turizma.

V kategoriji 2, med občinami z letnim proračunom med 2,5 in 8 milijoni Eurov, je prejela naziv občina Črna na Koroškem.

Obrazložitev: Po tem, ko je bila že Srebrna in Zlata na Koroškem, je prav, da za leto dni prevzame tudi naziv Planetu Zemlja prijazna. Največ prostora za napredek ima občini še na področjih hrupa in prilagajanja podnebnim spremembam.

V kategoriji 3, v kateri so bile občine s proračunom med 8 in 16 MIO milijoni Eurov, je prejela naziv občina Ljutomer.

Obrazložitev: Občina Ljutomer je v natečaju sodelovala prvič in že takoj je dosegla odličen uspeh. Komisija je prepričani, da jih uspeh ne bo uspaval, saj je še veliko prostora za napredek na področjih energetike, hrupa, gozdov in trajnostnega turizma.

V kategoriji 4 z občinami s proračunom med 16 in 30 milijoni Eurov, je prejela naziv občina Brežice.

Obrazložitev: To je kategorija, ki je tradicionalno daleč najbolj izenačena. Tudi letos je občini Brežice uspelo doseči zelo visoke ocene strokovne komisije na domala vseh raziskovanih področjih, največ prostora za napredek pa ji ostane na področju hrupa.

V kategoriji 5, v katero so bile uvrščene občine s proračunom med 30 in 50 milijoni Eurov, je prejela naziv občina Krško.

Obrazložitev: Občina redno sodeluje v natečaju in je ena od tistih, ki jim je letošnja sprememba kategorij prinesla zmago, saj se zaradi višjega proračuna, ki je posledica rente NEK Krško, ni mogla uspešno spopadati s po številu prebivalcev primerljivimi občinami. Občina Krško je že več let dosegala zelo dobre rezultate in letos presegla tudi mejo "magičnih" 1000 točk od 1200 možnih. Na kar enajstih področjih je dobila odlične ocene strokovne komisije, še največ prostora za napredek pa ostane na področju hrupa.

V kategoriji 6, med občinami z letnim proračunom nad 50 milijonov Eurov sta naziv izjemoma prejeli dve mestni občini: Velenje in Ljubljana.

Obrazložitev: Lani se je v eni od kategorij zgodilo, da so bile kar 3 občine izjemno izenačene, saj je bila razlika v točkah med njimi zgolj dve odstotni točki - torej manj kot 25 od 1200 možnih točk. Ne glede na to dejstvo, so takrat v natečaju razglasili eno zmagovalko. Letos pa se je po končnem izračunu z upoštevanjem korekcijskega količnika zgodilo, da je razlika med dvema najboljšima občinama v kategoriji, manj kot 0,5 odstotne točke.

V društvu Planet Zemlja so se zato odločili prekršiti lastno pravilo, ki navaja, da naziv Planetu Zemlja prijazna občina dobi le ena, najboljša občina v kategoriji. Po mnenju organizatorja natečaja namreč tako majhna statistična razlika v točkah ne omogoča, da bi eno ali drugo razglasili za učinkovitejšo pri upravljanju 12 različnih okoljskih področij.

Dodatne informacje: info@planet-zemlja.org

Prilagamo tudi skupinsko fotografijo letošnjih nagrajencev in ministra za javno upravo, gospoda Rudija Medveda, ki jo je mogoče uporabiti brez omejitev avtorskih pravic.