O-STA

Julija 2020 brezplačen medkrajevni javni potniški promet za upokojence

Ljubljana, 29.10.2019 - Upokojenci so bili doslej edina družbena skupina brez ugodnosti pri medkrajevnem javnem potniškem prometu. Od julija 2020 ga bodo uporabljali brezplačno. Potem ko je ministrica Alenka Bratušek pred dvema tednoma ob začetku parlamentarne obravnave sprememb zakona o prevozih v cestnem prometu napovedala uvedbo novih ugodnosti na področju javnega potniškega prometa, so poslanci predlagane izboljšave podprli. Na predlog SMC-ja, SDS-a, NSi-ja, SNS-a so poslanci z dopolnilom brezplačni prevoz omogočili tudi vojnim veteranom.

S spremembo zakona smo med drugim vzpostavili pogoje za uveljavitev brezplačne uporabe medkrajevnega potniškega prometa za upokojence. Brezplačno se bodo vozili tudi registrirani športniki, mladi registrirani in kategorizirani športniki s statusom dijaka ali študenta pa bodo subvencionirano vozovnico lahko uporabili tudi za prevoz na vadbe in tekme. Omogočili bomo tudi prevoze gibalno oviranim študentom in invalidom.

"Upokojenci so pomembna, a tudi zelo ranljiva družbena skupina. Pokojnine so v povprečju nizke, oskrba v domu za ostarele je za mnoge velik in celo prevelik strošek, skrb za starejše pa obremenjuje tudi srednjo generacijo. So pa naši upokojenci veliko prispevali, da danes živimo v sodobni in samostojni državi, zato je prav oziroma moramo poskrbeti, da se bodo tudi oni tukaj počutili čim boljše. Vsi mi, ki smo v politiki, moramo poskrbeti za upokojence in tudi za stabilen pokojninski sistem, ki se bo krepil skupaj z gospodarsko krepitvijo naše države. Vsi ukrepi, ki jih izvajamo na ministrstvu za infrastrukturo, so dejansko tudi ukrepi za dvig življenjskega standarda vsem. Ne gre samo za ta zakon in brezplačne prevoze, ampak smo za blaginjo v Sloveniji veliko naredili tudi s premiki pri infrastrukturnih projektih, če omenim samo dva največja, pri drugem tiru Divača-Koper in pri 3. razvojni osi," je ob obravnavi povedal ministrica Alenka Bratušek.

"Na ministrstvu želimo omogočiti večjo mobilnost upokojencem, ne da bi se to poznalo pri njihovih pokojninah. Vesela sem, da je tudi v državnem zboru podpora ukrepu, ki bo upokojencem omogočil brezplačno uporabo medkrajevnih avtobusov in vlakov, res velika in enotna. ... Upokojenci so edina družbena skupina, ki doslej pri uporabi medkrajevnega javnega potniškega prometa ni imela ugodnosti, medtem ko že vrsto let subvencioniramo prevoze dijakov in študentov, zaposleni pa prejemamo tudi nadomestilo za prevoz na delo. Zato je prav, da ugodnosti s tem zakonom zdaj uvajamo tudi za upokojence, prav pa je tudi, da smo ugodnosti uvedli tudi za registrirane športnike."

V Sloveniji je za vse večje skupine (učenci osnovnih šol, dijaki, študenti, zaposleni) zagotovljen ugoden ali brezplačen javni prevoz. Na podlagi 56. člena Zakona o osnovni šoli imajo vsi učenci osnovnih šol, ki so oddaljeni od šole, ki nimajo varnih šolskih poti, ali bi bili na šolski poti ogroženi zaradi zveri pravico do brezplačnega prevoza. Šolski prevozi so v Sloveniji zelo dobro organizirani in lokalne skupnosti namenjajo za njihovo izvajanje do 40 milijonov evrov na leto.

S subvencioniranimi prevozi dijakov in študentov, za katere upravičenci plačajo le majhen delež polne cene prevoza, se je zagotovil ugoden prevoz za pomembno skupino prebivalcev, kjer je pravica do subvencioniranega prevoza dejansko omogočanje pravice do izobraževanja. Stalno povečevanje števila potnikov in prepotovanih kilometrov kaže, da so mladi pozitivno sprejeli to rešitev.

Zaposleni imajo dejansko zagotovljen brezplačen javni prevoz, saj je povračilo stroškov za prevoz na delo izračunano na podlagi dejanske cene vozovnic medkrajevnega in mestnega prometa, ki ga mora uporabiti zaposleni, da pride od doma do delovnega mesta in nazaj.

Edina večja skupina, ki doslej ni imela večjih ugodnosti, so osebe starejše od 65 let, ki niso več v delovnem razmerju, upokojenci, ki niso v delovnem razmerju, in invalidi, ki niso v delovnem razmerju. Brezplačne vozovnice za to skupino pomenijo vabilo, naj neomejeno in varno potujejo z javnim potniškim prometom. Tako bomo zagotovili njihovo mobilnost, povečali možnosti samostojnega življenja in ohranjanja socialnih stikov in potovanj.