O-STA

PROSTOR, KI IZOBRAŽUJE: kakovosten prostor javnih vrtcev in osnovnih šol

Raziskovalna skupina s Fakultete za arhitekturo Univerze v Ljubljani pripravlja razstavo z naslovom PROSTOR, KI IZOBRAŽUJE: kakovosten prostor javnih vrtcev in osnovnih šol. Z njo želi opozoriti na pomen kvalitetnega prostora vrtcev in osnovnih šol, ki imajo v času razvoja otrok pomembno vlogo in vpliv pri procesu izobraževanja (prostor kot tretji učitelj). Nastala je kot povzetek znanj in ugotovitev, pridobljenih v okviru projekta CRP (2016) Analiza stanja na področju arhitekture javnih vrtcev in šol v Sloveniji - evidentiranje, vrednotenje in varovanje primerov kakovostne (trajnostne) arhitekturne prakse. Izvajalka projekta je bila Fakulteta za arhitekturo Univerze v Ljubljani, soizvajalka Pedagoška fakulteta Univerze na Primorskem, projekt sta financirala ARRS in MIZŠ.

Prostori vrtcev in osnovnih šol z vzgojo novih generacij v veliki meri prispevajo k razvoju celotne družbe in h kulturni osveščenosti, zato je njihovo načrtovanje zelo odgovorno delo. Na razstavi so v risbi in besedi prikazani kakovostni elementi že zgrajenih prostorov javnih vrtcev in osnovnih šol. Izpostavljeni so kriteriji fleksibilnosti, umeščenosti v prostor, naravne osvetlitve, prilagodljivosti prostorov, kulturno-varstveni pomen. Obravnavane vsebine so predstavljene na izbranih primerih vrtcev in osnovnih šol iz vse Slovenije, velik del tudi iz Ljubljane. Ljubljana že od samega začetka namenske gradnje vzgojno-izobraževalnih ustanov kroji smernice razvoja in načrtovanja stavb. Na območju MOL prepoznamo veliko število kakovostnih stavb vrtcev in osnovnih šol, ki predstavljajo tudi velik delež obravnavanih primerov raziskave in razstave.

Pri nastajanju razstave so sodelovali: Mojca Gregorski, Mitja Zorc, Martina Zbašnik-Senegačnik, Klara Zalokar, Špela Nardoni Kovač in Damjana Zaviršek Hudnik.

Odprtje razstave PROSTOR, KI IZOBRAŽUJE: kakovosten prostor javnih vrtcev in osnovnih šol bo v torek, 19. novembra ob 18.00, v Desnem atriju Mestne hiše, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana. Za ogled bo na voljo do 1. decembra 2019.