O-STA

Pestra evropska jesen na GCC

Praksa v tujini BRAGA
MEYE
YESSS
Z uvodnim srečanjem partnerjev novega projekta YESSS minuli konec tedna se na Gimnaziji Celje - Center (GCC) nadaljuje pestro dogajanje na področju evropskih projektov v shemah ESS in Erasmus +

Young Entrepreneurs at Secondary Schools oz. krajše YESSS (mladi podjetniki v srednjih šolah) je nov projekt ključnega ukrepa 2 programa Erasmus +, ki ga koordinirajo na GCC. Gre za strateško partnerstvo za inovacije, ki so ga oblikovali z dvema bolgarskima šolama - National Management School in 32. gimnazijo sv. Kliment Ohridski, Gimnazijo Kruševac (Srbija) in Meram Anadolu Lisesi iz Konye (Turčija). Prvo srečanje partnerjev projekta, ki se bo zaključil decembra 2021 je potekalo v Celju med 13. in 16. 11. 2019. Glavni cilj projekta je priprava metodološkega e-priročnika za učitelje, ki bo vseboval primere dela in projektov za krepitev podjetnostnih kompetenc pri mladih ter spodbujal nove oblike dela v razredih in šolah. Vsi partnerji imajo na tem področju številne izkušnje, ki jih želijo s projektom sistemizirati in dati na razpolago evropski izobraževalni skupnosti. Na GCC so s strateškim partnerstvo tudi aktivno nadgradili ESS projekta PODVIG (podjetnost v gimnazijah), ki ga vodi Zavod RS za šolstvo in Inovativna učna okolja z uporabo IKT, ki ga vodi Zavod Antona Martina Slomška iz Maribora.

Ob tem so na šoli vstopili še v eno evropsko povezavo ključnega ukrepa 2 programa Erasmus +, ki pa jo vodi CIPF Faitanar iz Španije. V projektu Mathematics in Early Years Education oz. krajše MEYE bodo partnerji iz Poljske, Španije, Portugalske, Velike Britanije in Slovenije do konca leta 2021 razvili e-priročnik za vzgojitelje v vrtcih, ki bo podprl pomembno področje razvoja matematične pismenosti pri predšolskih otrocih. Oktober je minil tudi v znamenju četrte mobilnosti v okviru Erasmus + projekta Will To MotivatE(U) - srečanje učiteljev in dijakov posvečeno motivaciji v šolskem prostoru so v tednu pred jesenskimi počitnicami gostili v italijanskem Poggibonsiju. Jesen na GCC pa mineva tudi v znamenju Erasmus + prakse v tujini za dijake programa predšolska vzgoja - prva skupina je se na tritedensko delo v tuje vrtce podala konec oktobra, in sicer v portugalsko mesto Braga.

V shemi Evropskih socialnih skladov pa se ob projektih Podvig, kjer GCC deluje kot razvojna šola, in Inovativna učna okolja, kjer so v vlogi implementacijske šole, zelo veliko dogaja tudi v projektu MUNERA 3. Ta je namenjen nadaljnjemu poklicnemu izobraževanju in usposabljanju zaposlenih in sledi potrebam na trgu dela in na posameznih delovnih mestih. Na GCC so koordinatorji za področje storitev v vzhodni kohezijski regiji. Na tem področju so s pomočjo projekta Erasmus + pred štirimi leti ustanovili tudi uspešno in prodorno GCC izobraževalno središče. Šola je zelo aktivna tudi v projektu RaST (Razvojno središče talentov), ki ga koordinira II. gimnazija Maribor, vanj pa se vključujejo s številnimi programi za nadarjene.

PRILOGA: Fotografija predstavnikov partnerjev projekta YESSS, fotografija partnerjev projekta MEYE, fotografija prakse dijakov na Portugalskem (arhiv GCC)

Dodatne informacije:
Gregor Deleja, ravnatelj GCC, gregor.deleja@gcc.si, 041 708 945

Praksa v tujini BRAGA.jpg

MEYE.jpg

YESSS.jpeg