O-STA

Rezultati 83. avkcije trimesečnih zakladnih menic in 30. avkcije dvanajstmesečnih zakladnih menic

Ministrstvo za Finance Republike Slovenije

objavlja

REZULTATE

83. AVKCIJE TRIMESEČNIH ZAKLADNIH MENIC

in

30. AVKCIJE DVANAJSTMESEČNIH ZAKLADNIH MENIC

ki je bila v torek, 22.03.2005 v času od 13.30 do 14.00 ure.

Razpisana emisija 83. serije trimesečnih zakladnih menic z oznako RSTZM083300605 je znašala 7.000.000.000 SIT oziroma 700.000 lotov v apoenih po 10.000 SIT.

Na avkciji trimesečnih zakladnih menic je bilo preko pooblaščenih vpisnikov podanih 1.435.632 lotov naročil investitorjev, od tega je Ministrstvo za finance sprejelo 700.000 lotov naročil v skupni vrednosti 7.000.000.000 SIT po enotni ceni 99,013. Na podlagi cene sprejete na avkciji znaša nominalna letna obrestna mera za vpisane trimesečne zakladne menice 3,66%.

Ponudbe so bile podane v razponu cene med 99,244 in 98,923 (obrestna mera od 2,80% do 4,00% p.a.).

Republika Slovenija jamči za izplačilo 83. serije trimesečnih zakladnih menic, ki bo 30.06.2005.

Razpisana emisija 30. serije dvanajstmesečnih zakladnih menic z oznako RSDZM030300306 je znašala 6.500.000.000 SIT oziroma 650.000 lotov v apoenih po 10.000 SIT.

Na avkciji dvanajstmesečnih zakladnih menic je bilo preko pooblaščenih vpisnikov podanih 1.381.621 lotov naročil investitorjev, od tega je Ministrstvo za finance sprejelo 650.001 lot naročil v skupni vrednosti 6.500.010.000 SIT po enotni ceni 96,329. Na podlagi cene sprejete na avkciji znaša nominalna letna obrestna mera za vpisane dvanajstmesečne zakladne menice 3,70%.

Ponudbe so bile podane v razponu cene med 96,699 in 95,946 (obrestna mera od 3,31% do 4,10% p.a.).

Republika Slovenija jamči za izplačilo 30. serije dvanajstmesečnih zakladnih menic, ki bo 30.03.2006.

Rezultati avkcije in Prospekt za zakladne menice so objavljeni tudi na spletnih in WAP straneh Ministrstva za finance http://www.gov.si/mf/slov/menice/prosp.html in http://wap.gov.si/mf/index.wml.

Naslednja avkcija trimesečnih in šestmesečnih zakladnih menic bo 25.04.2005, naslednja avkcija dvanajstmesečnih zakladnih menic pa 24.05.2005.